Menu

10 jaar Wing

Daarom organiseren we een reeks aan bijeenkomsten op het raakvlak van passie en werk met collega’s binnen en buiten Wing.

Met storytelling en film de wereld in!

Anne is een verhalenverteller met beeld en expressie. Daarmee voegt zij een extra set gereedschappen toe aan het proceswerk van Wing. Samen met Joost, die vooral met woorden boetseert, onderzoekt zij met een combinatie van storytelling en film hoe in maatschappelijke vraagstukken de eigen effectiviteit vergroot kan worden.

U kent dat vast wel: het gevoel grote stappen te willen zetten en je daarin tegelijkertijd onmachtig te voelen. Als dat bovendien gaat om het willen bijdragen aan een duurzamer wereld, kan een mens zich heel klein voelen te midden van de complexiteit aan krachten en belangen waar hij mee te maken heeft. “Is hetgeen ik doe wel voldoende relevant voor het grotere geheel?”, is dan de vraag.

Vanuit deze gedachte organiseert Wing op 17 februari een creatieve en reflectieve bijeenkomst over de effectiviteit van onze inzet voor een duurzame wereld. Doel is om vanuit onze eigen invloedssfeer na te denken over hoe wij ons handelen kunnen optimaliseren. Met behulp van storytelling en het medium film onderzoeken we vragen als: “Hoe zetten we de invloed die we hebben in? Willen we daar iets in veranderen, en zo ja: wat en hoe? Hoe vergroten we het uitstralingseffect van onze acties?”

Met beeld, woord en expressie analyseren we ons repertoire aan handelingsperspectieven. Deze creatieve en actieve werkvorm stimuleert ons andere verbindingen te leggen dan wanneer we er uitsluitend over praten. De vele filmpjes die we tijdens deze sessie maken, worden ter plekke professioneel gemonteerd en nog dezelfde middag aan elkaar vertoond. Een verrassende werkvorm die tijdens de afsluitende borrel aanleiding geeft tot het delen van nieuwe inzichten en resultaatgerichte acties met elkaar te delen.
 
Datum: vrijdag 17 februari 2017
Tijd: 12.30 -17.00 uur
Locatie: Wing

Neem voor meer informatie contact op met Anne Kruft (anne.kruft@wing.nl) of Joost Tersteeg (joost.tersteeg@wing.nl).