Reflectiebijeenkomsten

Om iets terug te geven aan ons waardevolle netwerk organiseert Wing in 2012 vier ‘reflectiebijeenkomsten’ in het kader van het 5 jarig bestaan.

donderdag 15 maart 2012

Wing bestaat in 2012 vijf jaar als zelfstandige organisatie en dat vieren we. Sinds 2007 zijn we niet alleen in omvang gegroeid, maar ook op het gebied van vaardigheden, methoden en technieken. Om iets terug te geven aan ons waardevolle netwerk organiseren we dit jaar extra themabijeenkomsten en een aantal reflectiebijeenkomsten voor en door collega professionals en ervaringsdeskundigen.
 

Wing organiseert regelmatig Wing@Work bijeenkomsten om samen met mensen uit ons netwerk vernieuwende thema’s te verkennen of vaardigheden of procesmethoden te ontwikkelen.

In de reflectiebijeenkomsten nodigt een Wing collega professionals en ervaringsdeskundigen uit om ervaringen te delen en na te denken over mogelijke aanscherpingen van de procesaanpak. Bij deze reflectiebijeenkomsten streven we naar diepgang op basis van actuele vraagstukken die de deelnemers inbrengen. Gezamenlijk zoeken we vervolgens naar effectieve manieren om essenties op tafel krijgen en handelingsperspectief te creëren.

Het is onze overtuiging dat het juist nu, in tijden van schaarste en versnelling, loont om te investeren in het lerend vermogen van ons netwerk en van ieder persoonlijk. De reflectiebijeenkomsten vinden plaats in onze nieuwe ‘Wing Werkplaats’ op de eerste verdieping van ons kantoor in Wageningen.

Data en onderwerpen reflectiebijeenkomsten:

Donderdag 12 april 2012

Ontwerp en ruimtelijke processen

Vrijdag 25 mei 2012

Ethiek in beleid

Vrijdag 21 september 2012

Samen werken aan ontvlambare vraagstukken

Vrijdag 2 november 2012

Maatschappelijke creativiteit en innovatiekracht: wat vraagt dit van de overheid?

Ga terug