Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Gelders kennisnetwerk Voedsel

Gelderse gemeenten hebben veel met voedsel te maken. Inwoners zijn consument en ondernemers verdienen hun brood met voedsel, als producent of in toerisme of horeca. Burgerinitiatieven en ondernemers kloppen bij gemeenten aan omdat ze iets willen. Bijvoorbeeld een braakliggend terrein gebruiken of een regionale keten opzetten. Het Gelderse landschap en de Gelderse economie worden door voedsel bepaald.

Voedsel kan als katalysator werken voor veel beleidsdoelen en maatschappelijke ambities, zoals regionale economie, welzijn en gezondheid.

Opgave - Gemeente als facilitator

In de praktijk zijn het vooral ondernemers en andere initiatiefnemers die werk maken van voedsel. Voedsel-initiatieven kennen een lokale of regionale schaal. Gemeenten spelen hierbij een cruciale faciliterende rol. Zij zijn het die de initiatiefnemers kunnen faciliteren, bij elkaar brengen en ontwikkelingen kunnen versnellen.

Echter, voedsel is bij de meeste gemeenten geen beleidsthema. Het thema staat bij de meeste Gelderse gemeenten (nog) niet op de (bestuurlijke) agenda. Gemeenten weten vaak niet hoe zij vragen uit de praktijk kunnen en willen aanpakken. Zij zoeken ten eerste naar het belang van het onderwerp en ten tweede naar hun rol. De provincie Gelderland wil de gemeenten ondersteunen bij hun faciliterende rol.

Aanpak

Suzan Klein Gebbink van Wing heeft samen met Marianne Karstens, Walnut, een Gelders Kennisnetwerk Voedsel opgezet voor Gelderse gemeenten. Voor dit netwerk organiseren we provinciale netwerkbijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders om het thema voedsel op de agenda te krijgen en ervaringen uit de praktijk te delen. Intervisie over praktijkvragen staat hierbij centraal.

Daarnaast organiseren we regionale bijeenkomsten met regionale spelers – gemeenten, ondernemers en andere initiatiefnemers – om samenwerking te versterken en gezamenlijk doelen en eventuele stappen te bepalen. Het Kennisnetwerk ondersteunt gemeenten ook met advies-op-maat en praktische handvatten en tips.

Resultaten

Het thema voedsel krijgt steeds meer (politieke) aandacht. Het aantal deelnemers dat actief deelneemt aan het netwerk groeit hard. Nadat de eerste drie netwerkbijeenkomsten vooral gericht waren op ambtenaren, hebben we op verzoek van de deelnemende gemeenten de vierde bijeenkomst specifiek gericht op Gelderse bestuurders en collega-ambtenaren. Hier spraken verschillende wethouders de ambitie uit: “ik ga zorgen dat voedsel volgend jaar wordt opgenomen op de meerjarenbegroting en dat één van onze wethouders ‘food’ in de portefeuille krijgt”.

Op dit moment werken we aan het concretiseren en versnellen van regionale ambities – middels de regionale bijeenkomsten. Ook werkt provincie Gelderland aan een subsidieregeling om korte-keten-samenwerking te versterken, om daarmee in de praktijk meer verbindingen en samenwerking tot stand te brengen.

Samenwerkingspartners

Walnut Food and Hospitality Management

Zie ook:

    Periode:

    2014 - 2016

    Opdrachtgever:

    Provincie Gelderland