Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Streekconferenties Landschap TLZ

In twee streekconferenties maken burgers hun wensen voor het gebied tussen Tilburg en Loon op Zand kenbaar. Zo raken mensen betrokken bij het landschap en kunnen ze de kwaliteit ervan helpen vergroten.

Het landschap in Nederland verandert onder de druk van de aanleg van wegen, verstedelijking, energievoorzieningen, ontwikkelingen in de landbouw, waterbeheer, enzovoort. Wat vinden we van het landschap in onze streek? Waar houden we van en waar maken we ons zorgen over? Wat kunnen wij daar zelf aan doen? Deze vragen staan centraal in de zes streekconferenties die Natuurmonumenten samen met lokale en regionale partners organiseert in 2016.

Het landschap verbeteren

Wing organiseert twee streekconferenties voor Natuurmonumenten waarin burgers hun dromen verwoorden over het gebied tussen Tilburg en Loon op Zand. De eerste streekconferentie vond plaats in november 2016, de tweede streekconferentie is in januari 2017. De conferenties hebben als doel om ideeën onder burgers te verzamelen die de landschappelijke kwaliteit van het gebied ten goede komen. Ook raken mensen enthousiast om hier zelf mee aan de slag te gaan. De organisaties die betrokken zijn bij het gebied hebben een belangrijke rol in het faciliteren van de ontwikkelde ideeën. Hen nemen we vanaf het begin mee in de bottom-up filosofie van de streekconferentie.

Ideeën ontwikkelen

Tijdens de Streekconferentie gaan inwoners op zoek naar hun gemeenschappelijke dromen en wensen over het gebied. In de ochtend bepaalden zij zelf de agenda voor de dag. Vervolgens werken zij hun dromen uit tot concrete ideeën die zij willen realiseren. Hiervoor gebruiken we verschillende gespreksvormen en techniek, zoals een online enquêtetool om de dromen te structureren. Aan het eind van de dag filmen we de pitches van de ideeën. Dat geeft een mooi overzicht van de oogst.

Netwerk

De eerste conferentie heeft 22 projectideeën voor het gebied opgeleverd en een netwerk van mensen die zich willen inzetten voor de realisatie ervan. Ook zijn de agenda’s van organisaties en gemeenten die actief zijn in het gebied verrijkt.

Na-traject

Na de conferenties worden de groepen die ideeën willen concretiseren op weg geholpen. Deze groepen verbinden we met organisaties die actief zijn in het gebied, op een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst met een marktachtig karakter.

 

    Periode:

    september 2016 - februari 2017

    Opdrachtgever:

    Natuurmonumenten