Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Hoe community building effectief werkt

De afgelopen jaren werkte ik in diverse projecten, waarin een netwerkaanpak werd gebruikt om met verschillende partijen maatschappelijke doelen te realiseren. Graag deel ik de opgedane ervaring uit de projecten Monumentale energietransitie, Monumentaal groen, Gebiedslab, de Voedselvisie voor Regio FoodValley en het Jaar van de Ruimte.

Werken in een netwerk is zinvol als er maatschappelijke energie zit in een onderwerp. Voelen mensen passie voor een onderwerp? Willen ze zich er persoonlijk voor inzetten? Is er beleidsmatig urgentie? Dan weet je dat het onderwerp leeft. Als er dan ook nog heldere doeleinden zijn of een duidelijk eindproduct, dan is een netwerkaanpak zinvol. Bedenk heel goed waarom je met een netwerk zou willen werken, en wat je ermee wilt bereiken. Een netwerk is een middel, geen doel op zich. Het doel kan variëren, bijvoorbeeld gezamenlijk actie voeren of samen iets nieuws leren in een transitiefase.

Tijd

Een netwerk bouwen en met een netwerk tot resultaten komen kost tijd, vaak veel tijd. De totstandkoming van de Voedselvisie van Regio FoodValley duurde drie jaar. Het Jaar van de Ruimte was een hogedrukpan van één jaar, maar besloeg van voorfase tot aan de publicatie van het Manifest uiteindelijk drie jaar. De eerste meetbare resultaten van Monumentale energietransitie waren er ook pas na drie jaar. Kies dus alleen voor een netwerkaanpak als je langer met elkaar wilt optrekken en er zicht is op de borging van resultaten.

Onafhankelijke trekker

Een netwerk bouwen en begeleiden gaat niet vanzelf. Een netwerk heeft een onafhankelijke trekker nodig, iemand die het proces begeleidt, het netwerk laat groeien, richting houdt en allianties bouwt. Deze netwerkbouwer of moderator moet kennis van de inhoud hebben en goed contact kunnen maken met mensen. De persoonlijke interactie met deze persoon maakt deel uit van het succes van een netwerk. Ik geloof dat dit daarom niet te automatiseren valt, en dat de rol van netwerkbouwer of moderator ook niet makkelijk te rouleren is.

Spinnetjes met pootjes in de samenleving

Een netwerk bouw je door ‘spinnetjes met pootjes in de samenleving’ te vinden. Je hoeft niet iedereen te betrekken, dat zou ik zelfs sterk afraden – met meer mensen wordt het proces ook ingewikkelder. Vindt daarom sleutelpersonen die zelf hun achterban erbij betrekken, en bouw logische, strategische allianties. Denk goed na wie je wilt betrekken, nu en later in het proces. Zoek ook – juist – de mensen op die kritisch zijn, want dat betekent dat ze betrokken zijn en een enorm waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Heldere doelen

Je boort met een netwerkaanpak energie aan bij mensen, die energie moet richting krijgen. Heldere doelen helpen daarbij. Niets is frustrerender voor een proces en betrokkenheid van mensen dan energie waar niets mee gebeurt. Er komt altijd een moment waarop het moeilijk wordt, er zullen altijd mensen gaan twijfelen. Wees daarom kritisch op de doelen en hoe het netwerk en de netwerkaanpak daarbij als middel aan kan bijdragen. En vooral: geef niet te makkelijk op!

Het manifest

In diverse netwerkprojecten werkten we met een manifest, waarin gezamenlijk conclusies werden geformuleerd. Het schrijven van zo'n manifest met een grote groep betekent per definitie dat de uitspraken niet heel manifest en een beetje ‘allemansvriendjes’ zijn. Daar tegenover staat: een manifest is wel iets waar mensen achter kunnen gaan staan, waar mensen een handtekening onder kunnen zetten. Dat is een actie die kansen biedt om een gezamenlijk netwerkevenement te organiseren, zoals we dat deden bij de ondertekening van de Voedselvisie voor Regio FoodValley, en allianties te bouwen. Een manifest kan zo leiden tot nieuwe netwerken als middel om (nieuw) geformuleerde doeleinden te realiseren.

Doen!

Tot slot: er is nog veel meer over te zeggen, te lezen, te leren. Het meeste leer je door te doen! Vind of wees een bevlogen opdrachtgever en ga aan de slag!

    Charlot Teng 14/09/2016