Menu

WATER & ONDERGROND IN BRABANT DUURZAME & VEILIGE BODEMENERGIE SYSTEMEN

De energietransitie is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Brabant heeft een forse duurzame woningbouwopgave van 120.000 wooneenheden. Gedeeltelijk zullen zij voorzien worden van een gesloten bodemenergiesyteem (GBES). Deze systemen brengen echter risico’s met zich mee voor het grondwater.

De Brabantse bodem bevat een unieke drinkwatervoorraad. Om die te beschermen hebben hebben vier grote Brabantse gemeentes en de provincie hebben de handen ineengeslagen. Samen zetten ze zich in om ervoor te zorgen dat de GBESsen die in de Brabantse bodem worden aangelegd, veilig zijn.