Alfred IJlst

“Samenhang tussen landbouwthema’s brengen en daar meerwaarde in creëren geeft me het meeste voldoening”

Alfred is enthousiast, verbindend en resultaatgericht en heeft ruime ervaring als adviseur, programmamanager en teamleider bij rijksoverheid, provincies en samenwerkingsverbanden. In de domeinen landbouw, natuur en water is Alfred goed thuis en hij schakelt vlot tussen het strategische, bestuurlijke en uitvoeringsniveau.

“Sinds 2007 ben ik betrokken bij het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma, eerst vanuit de provincie Noord-Brabant en vanaf 2012 vanuit het Regiebureau Plattelandsontwikkeling van het Ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies. Dit breed georiënteerde programma richt zich op landbouwinnovatie, biodiversiteit, landschap, water en leefbaarheid. Samenhang tussen deze thema’s brengen en daar meerwaarde in creëren geeft me het meeste voldoening.

Ik vind het prachtig als samenwerkingen naast herkenbare resultaten in het veld veel meer energie en nieuwe ideeën geven dan je van te voren kunt bedenken.

Daarnaast word ik gelukkig als ik met mijn vrouw en drie dochters kan genieten van de natuur en cultuur en bijvoorbeeld kan wandelen of klauteren in de bergen. Ook is houtbewerking een passie, helemaal als ik een mooi stuk hout uit de brandstapel kan redden en er een meubelstuk of zelfs een beeld van kan maken. Een ambachtelijke vorm van circulaire economie.”