Arno Foppe

“Een vitaal platteland of toekomstbestendig gebied maken, kan alleen als we het samen doen”

Landschappen met meer functies, zoals natuur en voedsel of energie, hebben Arno’s aandacht. Bevlogen betrekt hij de belanghebbenden bij veranderingen in een gebied, om tot een gedeelde visie te komen. Zijn analytische blik paart Arno aan inlevingsvermogen en creativiteit.

“Een vitaal platteland of toekomstbestendig gebied maken, kan alleen als we het samen doen. Daarom heb ik een spel ontworpen dat de betrokkenen helpt elkaars behoeften beter te begrijpen en een gezamenlijke visie op het gebied te ontwikkelen. Dat spel zet ik graag in bij Wing, waar ik sinds februari 2022 werk.


Na anderhalf jaar filosofie en economie in Gent, deed ik de bachelorstudie International Land and Watermanagement in Wageningen. In 2018 studeerde ik af van de master Plant Sciences, met als specialisatie beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook leerde ik wiskundig modelleren. Ik ben heel enthousiast over agroforestry. Na mijn studie werkte ik mee aan een nationaal monitoringsprogramma voor voedselbossen. Ik maakte een businessplan voor een landgoed en legde eigenhandig een voedselbos aan. Verder onderzoek ik hoe we de kosten en baten van ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid en watervoorziening, eerlijk kunnen verdelen.


Als ik niet werk speel ik piano of saxofoon, bijvoorbeeld jazz en afrobeat, of ga ik muurklimmen of fietsen.”