Menu

Mensen

De mensen van Wing spreken de taal van bestuurders, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers.

Joost Tersteeg

Adviseur

Telefoon: 0317 46 52 06

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/joosttersteeg

Twitter:

Joost brengt vijfendertig jaar ervaring met zich mee op het terrein van duurzame ontwikkeling en ketenvraagstukken, zowel in Nederland als internationaal en zowel te land als op zee. Hij begeleidt bestuurlijke besluitvormingstrajecten, strategische verkenningen, participatieve beleidstrajecten en veranderkundige vraagstukken: “Nieuwe vormen van sturing en samenwerking van de grond krijgen, boeien mij enorm.”

Mijn stijl als strategisch adviseur en procesmanager kenmerkt zich door steeds de verbinding te zoeken tussen inhoud en proces, theorie en praktijk, uitvoering en beleid. Ik heb toegang tot een breed bestuurlijk netwerk in de werelden van landbouw en visserij, natuur en milieu, watermanagement en duurzaamheidvraagstukken, zowel bij ondernemers en kennisinstellingen als bij overheden en maatschappelijke organisaties. Enkele van mijn kerncompetenties zijn: analytisch, bestuurlijk sensitief, creatief, ondernemend, samenbindend en inhoudelijk sterk.

Voordat ik met mijn mede-partners Wing oprichtte, was ik teamleider en procesmanager bij Alterra,tegenwoordig Wageningen Environmental Research en bij het Milieu- en Natuurplanbureau, thans Planbureau voor de Leefomgeving. Daarvoor werkte ik ruim tien jaar als adviseur en projectleider in internationale samenwerkingsprojecten in Afrika en Zuidoost-Azië en als wetenschappelijk onderzoeker bij het International Soil Reference and Information Centre in Wageningen. Naast mijn werk ben ik actief als ondernemer en bestuurder in diverse maatschappelijke initiatieven.