Timon Verstoep

“In ontwerp zoek ik naar ruimtelijke kwaliteit, samenhang en verrassende combinaties in het landschap”

Timon houdt van interactie en verbinding en is een realistische optimist. Als landschapsontwerper enthousiasmeert en motiveert hij mensen door verbeelding en verhaal. Zijn fascinatie voor natuur, landschap, tuinen en ontwerp deelt hij graag.

“In ontwerp zoek ik naar ruimtelijke kwaliteit, samenhang en verrassende combinaties in het landschap. Het tweejarige Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland biedt me de kans om ervaring op te doen bij Wing, Waterschap Vallei en Veluwe, Wittenveen+Bos en H+N+S. Deze hebben elk een andere focus op ontwerp en inrichting van de leefomgeving. In mijn eerste halfjaar bij het waterschap heb ik geleerd hoe de principes ‘water en bodem sturend’ en ‘gebiedsgericht werken’ kunnen worden ingezet bij planvorming.

In 2022 studeerde ik af van de Wageningse masterstudie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning. Mijn afstudeeronderzoek naar een gecombineerde aanpak van biodiversiteitsverlies en woningnood wees uit dat stadsuitbreiding de biodiversiteit in een gebied kan versterken. Dat kan door natuur binnen en buiten de stad met robuuste groene-blauwe structuren te verbinden, op verschillende schaalniveaus te ontwerpen en ecologen hierin mee te nemen.

In mijn vrije tijd sport ik graag samen met vrienden. Daarnaast kan ik het groen niet loslaten, en bezoek ik graag de natuur, arboreta of werk ik in de tuin.”