Menu

Wing Kwaliteit

De kracht van Wing is de kwaliteit van de mensen en hun vakmanschap om de juiste procestechnieken in te zetten op het juiste moment. Om deze kwaliteit hoog te houden volgen we trainingen, organiseren we maandelijks intervisiebijeenkomsten en geven we elkaar feedback. 

We borgen deze kwaliteit ook door middel van de Wing Acadamy. Interne opleidingsdagen om onze vaardigheden en kennis aan te scherpen. Tijdens deze dagen gaan we in op de verschillende kernkwaliteiten van Wing en verdiepen we ons in de methoden die passen bij de onderwerpen en de netwerken en organisatie waarin wij werkzaam zijn. Deelnemers zijn de Wingers en een aantal mensen uit ons professionele netwerk.

Onderwerpen die eerder aan de orde zijn gekomen waren:

  • Organisatieontwikkeling naar buiten toe. Hoe help je een (ambtelijke) organisatie om effectiever om te gaan met zijn dynamische omgeving? 
  • Programmamanagement. Hoe zet je een programma op dat beleid, uitvoering en kennis combineert en waarin verschillende partijen samenwerken?
  • Netwerken voor transities. Hoe bouw je effectieve gemixte netwerken op (kennis, praktijk, beleid, uitvoering, overheid, burger en bedrijfsleven) die transities versnellen?
  • Mens en tool (ICT). Hoe verbind je de wereld van de eindgebruiker met de ontwikkeling van tools die werken?
  • Ontwerpdialoog. Hoe zet je ontwerpend onderzoek in om een dialoog te voeren over maatschappelijke vraagstukken en oplossingen?
 

 

 
 
Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie