Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

10e Eo Wijers prijsvraag: De Stedendriehoek - naar een energieneutrale stedelijke regio

De Eo Wijers –stichting schrijft elke drie jaar een prijsvraag uit voor regionaal ontwerp gericht op grote toekomstige opgaven. Dit jaar stond de ambitie van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer- Zutphen centraal: in 2030 volledig energieneutraal. Met haar inzending behaalde Wing de gedeelde eerste prijs!

Opgave

De opgave van de Eo Wijersprijsvraag 2014/2015 is om voor de Stedendriehoek te komen tot uitvoerbare strategieën en concepten, inclusief inspirerende voorbeelden, om energieneutraliteit in 2030 te bereiken. Hierbij moet aandacht zijn voor ruimtelijke kwaliteit, governance, het toekomstige vestigingsklimaat, financiële haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak.

Inzending

De inzending van Wing en haar partners (zie onder) stelt dat economische prikkels nodig zijn voor het anders omgaan met energie door bewoners en bedrijven. In onze inzending nemen we een voorschot op de Belasting op Toegevoegde Koolstof (BTK). Met de BTK worden verborgen milieukosten van het energie- en grondstofgebruik onderdeel van de kostprijs. Dat heeft enorme potenties en kan de Stedendriehoek op tijd zijn gewenste energieneutraliteit opleveren.
Het invoeren van de BTK kan leiden tot fundamentele veranderingen in waardeoriëntaties (afbeelding 1, de manier waarop partijen samenwerken (afbeelding 2 en in de ruimtelijke organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een circulair bedrijventerrein (afbeelding 3). Hier worden lokale ketens van de maakindustrie gesloten en gecombineerd met bovenregionale verbindingen over water, spoor en weg.

Het realiseren van dergelijke initiatieven vraagt om een intensieve samenwerking tussen regionale partijen. In onze inzending worden netwerken van bedrijven, particulier initiatief, kennisontwikkeling, debat en overheid strategisch verbonden in een Economische Regioraad. Deze versnelt de transitie, daagt uit bijvoorbeeld in de vorm van prijsvragen en battles, beloont experimenten en organiseert dat eventuele risico’s worden gedeeld.

Resultaat

Wing en haar partners hebben voor deze inzending de gedeelde eerste prijs ontvangen! In het vervolg is de regio aan zet om de oogst vanuit de inzendingen om te zetten naar concrete acties. Wing blijft hierbij uiteraard graag intensief betrokken.

Samenwerkingspartner(s) 

H+N+S landschapsarchitecten, FABRIC, Witteveen+Bos, Marco Broekman en CE Delft.

Links

Brochure Energie en Omgeving (download)

Persbericht - Uitreiking Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 (download)

Prijsuitreiking 11 september, Deventer 

Uitslag en juryrapport

PDF van Juryrapport (download)

eowijers.cleantechregio.nl

eowijers.nl

Gedeelde eerste prijs!

Periode:

2014 - 2015

Opdrachtgevers:

Eo Wijers stichting