Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Brede BijenBeraad Overijssel

Bijen zijn belangrijk voor voedselgewassen en wilde planten, maar worden bedreigd door een veranderende leefomgeving, ziekten, plagen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In november 2015 heeft Provinciale Staten van Overijssel de bijenmotie aangenomen, die oproept tot het opstellen van een actieplan om bijen te beschermen en vooruit te helpen. De provincie wil verschillende partijen bij elkaar brengen om samen een 'beweging' of een 'beraad' op te richten voor de wilde bijen en honingbijen in Overijssel.

Bijen zijn belangrijk voor economie en ecologie, maar die koppeling is nog niet vanzelfsprekend. Vanuit een open bestuursstijl streeft de provincie naar een sterkere samenwerking met de samenleving.

Wing is door Provincie Overijssel gevraagd om de provincie te ondersteunen bij het vormgeven van het proces dat gaat leiden tot een samenwerking tussen Overijsselse partijen die de leefomstandigheden voor bijen in Overijssel verbeteren.

Aanpak

Het project heeft twee doelen. Het eerste is het opzetten van een samenwerkingsverband ten behoeve van de bijen in Overijssel. In twee werkateliers en met behulp van een schrijfcarrousel zijn ideeën verzameld. Een kerngroep brengt deze samen in een 'manifest'. Dit manifest wordt met de verschillende organisaties besproken en in het najaar feestelijk gevierd.
Het tweede doel is om in de praktijk te ontdekken hoe een open bestuursstijl vormgegeven kan worden. Wing formuleerde met mensen van de provincie enkele leervragen, waarop zij gedurende het proces voortdurend reflecteren.

Resultaat

Het meest tastbare resultaat van het Brede BijenBeraad Overijssel is een startend samenwerkingsverband en een gemeenschappelijk manifest. Dit is in het najaar van 2016 gereed, met het actieplan uit april 2016 als startpunt. Daarnaast zijn er de resultaten van de reflectie op de leervragen die met de provincie zijn opgesteld over de rol van de provinciale organisatie bij het Bijenberaad. Wing vertaalt de ervaringen uit het experiment in tips en trucs voor andere experimenten met de open bestuursstijl.

    Periode:

    januari - oktober 2016

    Opdrachtgever:

    Provincie Overijssel