Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Klankbordgroep voor onderzoek bestrijdingsmiddelen

Het kabinet laat – naar aanleiding van maatschappelijke zorgen en op advies van de Gezondheidsraad – een meerjarig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen onder omwonenden van agrarische percelen. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM en begeleid door een klankbordgroep. Hierin zitten belanghebbenden zoals omwonenden, de agrarische sector, de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, de GGD en milieuorganisaties.

Het RIVM heeft Dorien Brunt van Wing gevraagd als facilitator van de klankbordgroep van het onderzoek ‘Bestrijdingsmiddelen-omwonenden’ voor de periode 2014 tot 2017.

Aanpak 

Dorien vervult de rol van voorzitter van de klankbordgroep en organiseert de bijeenkomsten. Naast presentaties en bespreking van stukken maakt Wing in de bijeenkomsten ruimte voor reflectieve gesprekken, werkbezoeken en gemeenschappelijke meningsvorming. In haar rol van voorzitter vertegenwoordigt Wing ook de klankbordgroep richting het RIVM en de maatschappij. De klankbordgroep zal regelmatig  bij elkaar komen in de jaren 2015, 2016 en 2017.

Resultaat 

De voorzitter verwoordt de adviezen van de klankbordgroep bij de onderzoekcoördinator van het RIVM. De klankbordgroep wordt als succesvol ervaren als de adviezen ten goede komen aan de kwaliteit en relevantie van het onderzoek naar blootstelling van omwonenden.

Link

    Onderzoek onder omwonenden van agrarische percelen

    Periode:

    2014 – 2017

    Opdrachtgever:

    RIVM