Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Moderatie van online communities voor Jaar van de Ruimte

2015 is het Jaar van de Ruimte. We blikken terug op de planningstraditie van de afgelopen 25 jaar én kijken vooruit naar de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland richting 2040. Onder aanvoering van een Comité wordt geschreven aan een Manifest voor de Ruimte. Daaraan kan iedereen bijdragen, zowel online als offline.

Het Comité van het Jaar van de Ruimte vroeg aan Wing om samen met Pakhuis de Zwijger, Ruimtevolk, Vereniging Deltametropool en Rijkswaterstaat een community te bouwen die bijdraagt aan het Manifest.

Aanpak

In het Jaar van de Ruimte wordt gewerkt vanuit vijf perspectieven, zie www.wijmakennederland.nl. Namens Wing modereren Jannemarie de Jonge en Charlot Teng de communities ‘Groenblauw’ en ‘Eén grote stad’. Zij volgen de maatschappelijke dialoog rond deze perspectieven op de voet en nodigen mensen actief uit om de discussie ook online te voeren. Daarnaast verbinden zij verschillende gespreksonderwerpen, om zo de samenhang in de dialoog te versterken. 

Met deze aanpak leren de betrokken partijen over het benutten van de online mogelijkheden om een brede maatschappelijke dialoog te voeren. Reflectiemomenten gedurende het jaar vormen onderdeel van de aanpak.

Resultaat

Het resultaat is een brede online en offline dialoog over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Wing helpt de dialoog te vertalen in een Manifest voor de Ruimte. Deze wordt op 15 december 2015 in Amersfoort aangeboden aan de minister van IenM en de vakgemeenschap.

De communities zullen ook na 2015 blijven bestaan en onder andere betrokken worden bij de Nationale Omgevingsvisie. 

Samenwerkingspartner(s)

Platform 31, Pakhuis de Zwijger, Ruimtevolk, Rijkswaterstaat, Vereniging Deltametropool.

Links

www.wijmakennederland.nl
www.wiemaaktnederland.nl
Twitter:@JvdR_NL1Stad en @JvdR_groenblauw en @JvdR2015

    www.wijmakennederland.nl

    Periode:

    2015 - 2017

    Opdrachtgever:

    Comité Jaar van de Ruimte