Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

OpenNESS: natuurlijk kapitaal in de EU

De concepten ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal maken hun entree in de werelden van beleid en bedrijfsleven. Nadat de wetenschap het afgelopen decennium veel inzicht heeft opgeleverd in de relatie tussen ecologie, economie en welzijn, is nu de vraag welke kansen deze concepten bieden voor het realiseren van maatschappelijke en economische doelen. OpenNESS is een Europees onderzoeksproject gericht op het operationaliseren van de concepten ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal. Ook verkennen de onderzoekers de mogelijkheden die de concepten bieden voor het sectorale en intersectorale beleid van de EU.

Wing maakt deel uit van het internationale consortium van wetenschappers en praktijkdeskundigen dat uitvoering geeft aan OpenNESS. Binnen dit consortium geeft Wing strategisch en methodisch advies over het betrekken van stakeholders en over het synthetiseren en uitwisselen van onderzoeks-resultaten en praktijkervaringen.

Aanpak

Bij het operationaliseren van ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal zijn veel verschillende partij-en betrokken, met uiteenlopende belangen en competenties. Via een aantal workshops en een-op-een adviesgesprekken begeleidt Wing de consortiumpartners bij het in kaart brengen en managen van deze stakeholderomgevingen. Hierbij past Wing een scala aan methodieken en werkvormen toe en praktijkkennis in, onder meer gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring en het trainen van vaardigheden op het gebied van conflictmanagement. Daarnaast denkt Wing mee over de wijze waarop de in OpenNESS ontwikkelde instrumenten en methodieken optimaal kunnen worden afge-stemd op de behoeften van de eindgebruikers.

Resultaat

OpenNESS levert een scala aan wetenschappelijke publicaties op, maar ook een groot aantal prakti-sche tools voor het ontwerpen en managen van ecosysteemdiensten. In dat kader heeft Wing bijge-dragen aan een aantal publicaties op het gebied van stakeholder analysis en conflict management (zie hieronder). Ook heeft Wing bijgedragen aan de ontwikkeling van Oppla, een online kennisplat-form dat op interactieve wijze toegang biedt aan planners, beheerders, beleidsmakers en weten-schappers op het gebied van ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal.

Samenwerkingspartner(s)

Consortium van 35 internationale partners

Websites

www.openness-project.eu en www.oppla.eu

Co-authored publicaties

E. Kelemen, J. Dick, R. Giuca, E. Gómez-Baggethun, J. González, Á. Kalóczkai, S. Luque, G.M. Pastur, P. Tenerelli, J. Tersteeg and F. Turkelboom (2016). Managing conflicts in protected areas: Potentials and limitations of the ecosystem service framework. OpenNESS Joint Research Activity (FP7 project). ESSRG, Budapest, Hungary.

Lovens A., Turkelboom F., Demeyer R., Garcia-Llorente M., Hauck J., Kelemen E., Teng C., Tersteeg J., Lazányi O., Martin Lopez B., Pataki G. and Schiffer E. (2014). OpenNESS manual: Stakeholder analysis for environmental decision-making at local level. Publication developed in the framework of OpenNESS (FP7 Project). INBO, Brussels, Belgium.  

    Ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal

    Periode:

    2013 – 2017

    Opdrachtgever:

    Europese Commissie