Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)

Stadsregio Parkstad Limburg importeert bijna al haar benodigde energie vanuit andere regio’s. De regio wil nu de transitie maken van fossiele naar hernieuwbare energie. Die energie kan de stadsregio dan zelf produceren en dat levert een flinke stimulans op voor de regionale economie en werkgelegenheid. Vaak komt een energiedoelstelling puur tot stand op basis van bestuurlijke afspraken. Parkstad Limburg wil dit anders doen. Zij koos er voor om een ambitie te bepalen op basis van onderzoek, die leidt tot een doelstelling die daadwerkelijk in de regio kan worden gerealiseerd.

Vraag

Parkstad Limburg heeft Wing, Wageningen UR en Hogeschool Zuyd gevraagd om hen te helpen een realistische ambitie te bepalen voor duurzame energieopwekking en –besparing. Deze wordt vervolgens vertaald naar een uitvoeringsprogramma op het niveau van de acht gemeentes die onderdeel uitmaken van Parkstad Limburg.

Aanpak

Om te komen tot een realistische ambitie vormen de ruimtelijke kenmerken van de regio het uitgangspunt. Dirk Oudes van Wing keek enerzijds naar de potentie van diverse energiebronnen zoals wind, zon, warmte-koude opslag (WKO) en biomassa. Daarnaast is de wenselijkheid van de hernieuwbare energiebronnen geïnventariseerd met behulp van enquêtes onder bestuurders en ambtenaren van Parkstad Limburg.

Samen levert dit een realistische en gewenste potentie op voor Parkstad Limburg, binnen de mogelijkheden van het landschap. Wing heeft deze potentie vertaald naar concrete opgaven voor de acht afzonderlijke gemeenten. 

Resultaat

Het onderzoek levert een haalbare ambitie op: Parkstad Limburg kan in 2040 energieneutraal zijn! Wing heeft ook inzichtelijk gemaakt welke acties op korte termijn (tot 2020) nodig zijn om de ambities van Parkstad Limburg te realiseren. Met deze aanbevelingen wordt de basis gelegd voor een uitvoeringsprogramma naar een energieneutrale stadsregio in 2040.

Samenwerkingspartner(s)

Wageningen UR NRGlab, Hogeschool Zuyd Centre of Expertise NEBER en H+N+S landschapsarchitecten

    Periode:

    2014 - 2015

    Opdrachtgever:

    Stadsregio Parkstad Limburg