Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Participatief opstellen groenbeleidsplan gemeente Wageningen

Ongeveer 10 procent van de Wageningse bevolking is betrokken bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Bewoners konden zowel offline als online hun inbreng geven. Deze aanpak was succesvol en leidde onder meer tot een groennorm per woonwijk.

Openbaar groen is meer dan een mooi decor. Het kan worden ingezet om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Grasvelden en parken kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in een wijk of bijvoorbeeld ruimte bieden aan re-integratietrajecten. Ook de wensen van de gebruikers van groen veranderen. Bewoners, organisaties en bedrijven willen weten wat er in hun straat gebeurt en soms actief het groen inrichten en onderhouden. Daarom wilde de gemeente Wageningen met inbreng van bewoners een groenbeleidsplan opstellen.

Adviseren

Wageningen had wel een groenbeheerplan en een structuurvisie voor de omgeving, maar geen groenbeleid. Het nieuwe plan moest kaders bieden, acht beleidsvelden verbinden en inspelen op de wensen van bewoners. De gemeenteraad heeft gekozen voor het participatieniveau ‘adviseren’. Wing zette daarom in op een breed scala aan manieren om zoveel mogelijk bewoners te betrekken.

Overweldigende input

Bewoners, organisaties en bedrijven konden in bijeenkomsten, tijdens evenementen, op een online platform, via social media en via enquêtes meewerken aan het plan. Op het forum konden mensen de laatste versie van het ‘beleidsplan in wording’ lezen en erop reageren. Tientallen bewoners bezochten de bijeenkomsten en evenementen, het online platform trok 3.600 unieke gebruikers en ruim 600 bewoners namen deel aan de enquêtes en polls. Ongeveer 10 procent van de Wageningse bevolking is betrokken en creëerde een overweldigende input.

Afstemmen

Binnen de gemeentelijke organisatie werkte Wing ook aan het leggen van verbanden tussen verschillende afdelingen, om het plan zo uitvoerbaar mogelijk te maken. Er zijn enkele lunchbijeenkomsten georganiseerd en teams van ambtenaren gaven vanuit hun eigen domeinen input op het plan.

Inzichten

Het participatieproces leidde onder meer tot een groennorm per woonwijk en een stroomschema voor klachten over bomen. Ook wordt de inrichting en het beheerniveau van verouderd gemeentelijk groen aangepast aan de veranderde omgeving en de wensen van bewoners. En de gemeente gaat inwoners beter informeren over groenbeheer en inrichting. Inmiddels is de gemeente gestart met enkele pilotprojecten; besluitvorming wordt voorzien in maart 2017. De aanpak leverde nieuwe inzichten op voor het participatief opstellen van beleid en beheer. Daarnaast leidt het plan tot interessante samenwerkingen met bewoners en organisaties.

Downloads:

    Periode:

    2015 - 2016

    Opdrachtgever:

    Gemeente Wageningen