Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Structuurvisie Ondergrond – STRONG in het diepe

Er gebeurt veel in de diepe ondergrond. Die levert de Nederlandse samenleving water voor consumptie en industrie, energievoorraden in de vorm van olie, gas en warmte. Ook zijn er ondergronds tal van mogelijkheden om gas, warmte, CO2 en afvalstoffen op te slaan. Om hier een goede regie en afstemming over te organiseren werkt Wing aan een eerste ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond.

Aanleiding

Er is een groeiende belangstelling om de mogelijkheden van de diepe ondergrond te benutten en daarmee ook een toenemende behoefte aan een goede regie en afstemming. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werken aan een Structuurvisie Ondergrond om ondergronds zaken op nationaal niveau goed te regelen. Zij vroegen Wing, H+N+S Landschapsarchitecten, Grontmij (Sweco) en Rho Adviseurs om te helpen een dialoog op te zetten tussen de verschillende overheden en hun maatschappelijke partners, en om vervolgens het proces te begeleiden naar een eerste ontwerp van de Structuurvisie.

Aanpak

Vanwege de complexiteit van deze opgave zochten wij samenwerking met meerdere partijen. Binnen die samenwerking richt Wing zich vooral op de beleidsmatige en bestuurlijke context. Na een eerste verbeelding van wat de Structuurvisie kan betekenen, toetsen we de ideeën in een werkconferentie met overheden en andere belanghebbenden. Dit levert bouwstenen op voor een ruimtelijke en instrumentele uitwerking. In een aantal regiobijeenkomsten wordt dit tussenresultaat vervolgens besproken met diverse stakeholders. Van daaruit werken we naar de uiteindelijke digitalisering.

Resultaten

Het eindproduct is een gedragen structuurvisie op de ondergrond van Nederland. De digitale versie hiervan wordt gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.


Samenwerkingspartners

H+N+S Landschapsarchitecten, Grontmij (Sweco), Rho Adviseurs en Peter Veldt Landschapsontwerper

    Periode:

    oktober 2015 – juli 2016

    Opdrachtgever:

    Ministerie van Infrastructuur en Milieu