Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Voedzame Grond

Hoe kunnen burgers, bedrijfsleven en boeren via de inzet van particuliere grond samenwerken aan een aantrekkelijk, duurzaam en voedzaam landschap in Regio FoodValley? Dat is de vraag die centraal staat in het project Voedzame Grond. In vier gebieden wordt geëxperimenteerd met vernieuwende pachtconstructies en crowdfunding.

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

De grote veranderingen in de agrarische sector in de FoodValley regio, met boeren die doorgroeien of juist stoppen, zorgen voor leegstaande stallen en veranderingen in grondgebruik. Tegelijkertijd slaan consumenten de handen ineen om samen voedsel te verbouwen of direct van de boer af te nemen. Binnen Voedzame Grond onderzoekt Wing samen met Gebiedscoöperatie O-gen, Optifield en lokale boeren, gemeenten en consumenten in vier gebieden hoe deze ontwikkelingen op elkaar afgestemd kunnen worden, en hoe consumenten, bedrijven en boeren via de inzet van grond kunnen samenwerken aan een aantrekkelijk landschap.

Van visie naar praktijk en andersom

In 2013 zijn verkenningen uitgevoerd om kansrijke concepten en projecten in kaart te brengen. Deze zijn vertaald naar vier projecten in gebieden rond Barneveld, Ede en Wageningen. In deze gebieden realiseerden de partijen al concrete business cases om boeren en consumenten te verbinden rondom voedselproductie, grondgebruik en consumenten. De resultaten van de pilot worden onderling gedeeld en zijn gepresenteerd worden op het voedselfeest op 3 december 2015. Wing begeleidt en ondersteunt samen met diverse projectpartners de partijen en de gemeenten in de gebieden en bundelt de resultaten en conclusies.

Voor resultaten die werken

In Barneveld heeft de gemeente samen met een lokale pluimveehouder in de Esvelderbeekzone een nieuw contract gesloten, zodat die op gemeentelijke grond graan kan telen. De grond behoudt zo een agrarische functie, krijgt een educatieve functie voor omwonenden en draagt bij aan een lokale voedselketen. Het contract is vernieuwend, omdat het niet alleen draait om de financiën maar ook diverse maatschappelijke diensten vastlegt, en omdat de gemeente daar een verbindende rol in speelt.

In andere gebieden is crowdfunding georganiseerd. In Wageningen is een coöperatie opgericht, waarmee consumenten 200.000 euro willen ophalen om enkele hectares grond te kunnen verpachten aan een boer. Crowdfunding voor de aankoop van grond is nieuw, en er zijn nog veel vragen. Wie kan helpen om deze te beantwoorden en om een actie te organiseren? Gebiedscoöperatie O-gen heeft samen met de projectpartners onderzocht of er een onafhankelijke organisatie zou moeten zijn om deze vorm van crowdfunding te faciliteren. In 2016 wordt deze rol mogelijk verder uitgewerkt.

Ook politiek komt het thema grond steeds meer op de agenda. Door het te verwachten aantal stoppende boeren zal de komende jaren niet alleen veel agrarische bebouwing vrijkomen, maar ook veel agrarische grond. Hoe krijgen we deze weer inzetbaar voor duurzaam voedsel en de lokale ondernemers? 

Samenwerkingspartners

Het project Voedzame Grond heeft Wing uitgevoerd in samenwerking met Ienze Koekkoek van Optifield en:

 • ANV Vallei Horstee
 • CC-2, Marijke Kuipers en Anton Nigten
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Barneveld
 • Kenniswerkplaats Gelderse Vallei
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Nationaal Groenfonds
 • Provincie Gelderland
 • Regio FoodValley
 • Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 • Wageningen UR
 • Diverse ondernemers en burgerinitiatieven

Download

Links

 

  Periode:

  2014 - heden

  Opdrachtgever:

  Gebiedscoöperatie O-gen