Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Wij maken Nederland

Hoe ziet ons land er straks uit? En wat is daarvoor nodig aan beleid, activiteiten en samenwerking? Om deze vragen draait ‘Wij Maken Nederland’. Dit onafhankelijke platform heeft tot doel een goed geïnformeerd ruimtelijk debat te voeren én ruimtelijk beleid te beïnvloeden.

Opgaven als energietransitie, digitalisering en nieuwe vormen van mobiliteit hebben grote invloed op de ruimte. Het onafhankelijke platform Wij Maken Nederland kijkt vooruit naar de ruimtelijke toekomst van Nederland. Wij Maken Nederland brengt organisaties, overheden, bedrijven, burgers en professionals bij elkaar voor een goed geïnformeerd debat. Dat gebeurt online en fysiek bij bijeenkomsten in onder andere Pakhuis de Zwijger. Werken vanuit een verbindend platform is nieuw in deze sector en dus een vorm van pionieren.

Boodschappen voor nieuwe kabinet

Op weg naar de landelijke verkiezingen in maart 2017 werkt het platform aan “Tien boodschappen voor het nieuwe kabinet”. We zetten in op scherpe en heldere keuzes die de politiek moet maken voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. De ruimte is namelijk van iedereen. Ruimtelijke ontwikkeling kun je dus niet overlaten aan de markt, burgers of beleidsmakers alleen.

Meedoen

Het platform Wij Maken Nederland is ontstaan in het Jaar van de Ruimte. Pakhuis de Zwijger, Platform31, Ruimtevolk, Vereniging Deltametropool en Wing hebben een doorstart gemaakt met Wij Maken Nederland. Professionals, betrokken burgers en organisaties kunnen meedoen aan Wij Maken Nederland door zich aan te sluiten als ‘Landmaker’. Zelf een bijdrage leveren aan het ruimtelijk debat kan ook door ‘Supporter’ te worden.

    Periode:

    2016 2017

    Opdrachtgever:

    WMNL is een privaat initiatief van de initiatiefnemers en wordt gedragen door de Landmakers en Supporters