Menu

Collega gezocht!

Strategisch adviseur transitie landelijk gebied

Februari 2020

Wing zoekt een strategisch adviseur transitie landelijk gebied met drive voor duurzame benutting en inrichting van de leefomgeving en een passie voor processen.

Het landelijk gebied is volop in beweging. Het realiseren van een kringlooplandbouw, het verbeteren van natuur en biodiversiteit, de stikstofproblematiek, de energietransitie, klimaatadapatie, verstedelijking en de implementatie van de Omgevingswet. Wing zoekt een strategisch adviseur die deze transitie processen in het landelijk gebied kan begeleiden, die de opgaven inhoudelijk kan verbinden, en in staat is om mensen en organisaties te verbinden om samen te komen tot goede oplossingen.

Werkzaamheden

Je organiseert projecten in het landelijk gebied waar inhoudelijke vragen en bestuurlijk maatschappelijke processen samenkomen. Vanuit je inhoudelijke expertise werk je als projectleider en procesbegeleider in teamverband aan uitdagende vraagstukken. Je bent in staat om zaken in beweging te zetten en je bent een inspirator voor opdrachtgever en collega’s. Binnen Wing draag je bij aan de visie-ontwikkeling op het gebied van transitieprocessen in het landelijk gebied. Je bent aantoonbaar in staat om via jouw netwerk en ervaring nieuwe opdrachten binnen te halen en de positie en profiel van Wing in dit werkgebied verder uit te bouwen.

Functie profiel

We zoeken een krachtige, breed inzetbare professional die beschikt over:

  • Een relevante academische opleiding (bijvoorbeeld agrarische studies, planologie, rurale innovatiestudies, geografie).
  • Brede praktijkervaring met het landelijk gebied, de landbouw en omgevingsplanning, schakelend tussen praktijk, bestuur, beleid, planning/ontwerp, kennis.
  • Ervaring met het organiseren van processen van samenwerking (implementatie Omgevingswet, participatie, governance, omgaan met veelheid aan belangen).
  • Inspirerende visie op en kennis van de inhoud van actuele vraagstukken (landbouw en landgebruik, in relatie tot omgevingskwaliteit, biobased/circulaire economie, energie, klimaatadaptatie, regionale ontwikkeling).
  • Aantoonbare kracht om opdrachten te verwerven en succesvol uit te voeren, onder andere door een uitgebreid netwerk en gezag in het werkveld.
  • Vermogen om mensen vanuit verschillende perspectieven tot resultaten te brengen.
  • Een persoonlijkheid die zich thuis voelt bij Wing, een eigen kleur toevoegt aan het palet en bereid is in de relatie met het bureau te investeren.

Wij bieden

  • Omvang van de aanstelling in overleg (minimaal 28 uur per week).
  • Een informele en inspirerende werkomgeving; een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen initiatief en doorgroeimogelijkheden.
  • Prima beloning en arbeidsvoorwaarden.

Organisatie

Wing is een waarde gedreven organisatie die zich aan de voorkant van veranderingen in de samenleving begeeft. We ondersteunen partijen bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de leefomgeving. Het accent ligt daarbij in het landelijk gebied en de grote wateren. De gecombineerde transitie naar duurzame landbouw, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie hebben onze bijzondere interesse.
Wij voelen ons thuis in complexe, dynamische en politiek gevoelige omgevingen, waar het fysieke, sociale en economische domein elkaar ontmoeten. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar kansen om oude barrières te slechten, nieuwe synergie tot stand te brengen en gezamenlijk maatschappelijke en economische waarde te creëren. Bij Wing werken nu 30 mensen. Meer over Wing en onze projecten kan je op deze website vinden: www.wing.nl.

Sollicitatieprocedure

Ben je geïnteresseerd en herken je je in dit profiel? Je kan je interesse per e-mail kenbaar maken aan secretariaat@wing.nl. Geef daarbij aan wat je motivatie is en je visie op de ontwikkeling van advieswerk in het landelijk gebied, voeg een curriculum vitae bij. Graag voor 28 februari 2020.

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Kees van Es, 06 222 854 10 of
Ronald Lanters, 06 215 154 34.