Spelenderwijs ervaren wat ‘water en bodem sturend’ betekent

Spelenderwijs ontdekken hoe het principe ‘water en bodem sturend’ de ruimtelijke inrichting beïnvloedt? Dat kan in de serious game “Bodembouwers” die drie trainees, die opeenvolgend bij Wing en elders werken, ontwikkelden. Onlangs testten ze het spel met een groep deelnemers uit. Met succes.

Kennisdeling over de bodem staat centraal in de nieuwe serious game “Bodembouwers”. Hierin maken deelnemers ruimtelijke keuzes vanuit het principe ‘water en bodem sturend’ met behulp van bodemlabels. Het spel is ontwikkeld door drie trainees vanuit het Ruimtelijk Traineeship Midden-Nederland van Wing, Witteveen+Bos, Waterschap Vallei en Veluwe en HNS Landscape Architects. De aanleiding was een open oproep “Bouwen vanuit de Bodem” van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

In de serious game maken bodemlabels, die hierover zijn opgesteld, inzichtelijk dat elke bovengrondse ontwikkeling impact heeft op de ondergrond en de bodemkwaliteit. De spelers staan tegenover de uitdaging om het gebied toekomstbestendig te maken. Daarin is het voor de leefbaarheid belangrijk dat er genoeg opgaven gerealiseerd worden en dat er een gezond en vitaal water- en bodemsysteem ontstaat met goed scorende bodemlabels.

Spelen in de praktijk

De trainees speelden het spel voor het eerst met een groep tijdens het BodemBreed symposium op donderdag 13 april 2023 in Arnhem. Daar begeleidden ze een workshop waarin ze het bodemlabelsproject toelichtten en het spel speelden. Er was veel interesse voor deze sessie. De 24 deelnemers, die werkten bij gemeentes, provincies, ministeries en het bedrijfsleven waren heel positief.

Bodemwaterspel

Reflectie en consequenties

Naast dat de deelnemers het spel leuk vonden, bemerkten ze dat het actief stimuleert om na te denken over ruimtelijke opgaven vanuit ‘water en bodem sturend’. Het biedt daarmee ook een reflectie op de beleidsprocessen in de eigen organisaties. De voornaamste les die de deelnemers volgens eigen zeggen uit het spel trokken was dat aan alle ontwikkelingen consequenties zitten voor de bodem, zowel positief als negatief.

Informatie

“Bodembouwers” kan gespeeld worden door beleidsmakers, professionals en stakeholders die betrokken zijn bij ruimtelijke inrichting en gebiedsprocessen. De drie trainees Juliëtte Groenendaal, Jurriënne Heijnen en Timon Verstoep hebben het spel ontwikkeld met de expertise van hun werkgevers: Wing, Witteveen+Bos, Waterschap Vallei en Veluwe en HNS Landscape Architects, en onder andere serious game expert Riette Dekkers en bodemexpert Lotte Mathu.

Geïnteresseerd in het Ruimtelijk Traineeship Midden-Nederland? Bekijk de vacature Trainee Landschapsontwerper.