Laat je volgende stap een sprong zijn

Een klein land met grote uitdagingen. Ons Nederland. We moeten de ruimte slim gebruiken en ontwikkelen. Want een mooi en duurzaam landschap vormt zich niet vanzelf. Het vraagt lef en inspanning van ons allemaal. Ook van jou. En wij willen er samen met jou voor gaan.

We verdiepen ons in de leefwereld van burgers en bewoners, van ondernemers en maatschappelijke organisaties. En we spreken de taal van bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers. Al deze partijen verbinden we aan elkaar. Spannende gesprekken gaan we daarbij niet uit de weg. Juist door grenzen te verleggen brengen we elkaar in beweging. Wing is gevoelig voor wat leeft. Realistisch over wat kan. Enthousiast over wat ons bindt.

We moedigen elkaar aan om meer dan een stapje verder te gaan. Om samen die sprong te maken. Vakmanschap en leiderschap geven je daarbij vaste grond onder de voeten. Dat is voor ons dé manier om jouw beste partner in ruimte en ontwikkeling te zijn. Om zo de Nederlandse leefomgeving blijvend te verbeteren.

Partner in ruimte en ontwikkeling

We staan voor grote uitdagingen in onze werkvelden. Dat vraagt om ruimte voor gesprek en vernieuwende oplossingen. Op onontgonnen terrein is de hulp van een ervaren en betrouwbare partner onmisbaar. Wing zoekt de samenhang tussen opgaven en benut kansen om barrières te slechten. Vanuit verschillende rollen weten we te prikkelen, verdiepen en verbinden.

Wing werkt voor overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en netwerken daarvan. Met elkaar zetten we stevige resultaten neer. Zo bouwen we aan een duurzame en inclusieve samenleving.