Elektriciteit is het nieuwe gewas

Het landschap zal onvermijdelijk veranderen door de energietransitie. Dit is een culturele opgave, niet louter een kwantitatieve en technische, betoogt Jannemarie de Jonge in de nieuwsbrief van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Het genereren van energie zal het landschap onvermijdelijk ingrijpend veranderen. Landschapsarchitecte en strategisch ruimtelijk adviseur Jannemarie de Jonge vat het samen in één zin: ‘Elektriciteit is het nieuwe gewas’.

‘Er is enorm animo om in te spelen op de energietransitie. De projecten buitelen over elkaar heen. Maar samenhang ontbreekt terwijl de optelsom van lokale activiteiten ontegenzeggelijk aan nationale belangen raakt.

‘Dat zie je duidelijk bij de opkomst van zonnepanelen. Er is het directe effect van de projecten op het landschap en de bodem, maar de zonne-akkers werken ook breder door. De vraag stuwt de prijs van landbouwgrond omhoog, terwijl de grondprijs in Nederland al zo hoog is. Het beïnvloedt de bedrijfsvoering van boeren. Zij zullen nog eerder kiezen voor stoppen met voedselproductie of juist verder intensiveren van het grondgebruik.’