Jannemarie de Jonge

“Het moet wel ergens over gaan”

‘Het moet wel ergens over gaan.’ Die houding is tekenend voor Jannemarie. Ze koppelt inhoud aan strategie. Haar achtergrond als landschapsarchitect zie je terug in het snel schakelen tussen klein en groot, korte en lange termijn, abstracte ideeën en concrete ervaringen.

“Deze tijd vraagt om duurzaamheid op de lange termijn en verbindende oplossingen en daar draag ik graag aan bij. Dat doe ik vanuit een ontwerpende benadering, waarbij belangen, kennis en meningen in de dialoog samenkomen. Een aanpak die me zo fascineert dat ik er op promoveerde.

Ik werkte bij gemeentelijke en provinciale overheden en in het Wageningse onderzoek. Bestuursfuncties, deelname aan vakjury’s of adviescommissies hebben mijn blik verbreed. Van 2015 tot 2021 was ik lid van de Mijnraad en sinds 2020 ben ik Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Deze diversiteit aan achtergronden heeft me een rijk netwerk in het ruimtelijk domein opgeleverd.

Ik hou ervan om in situaties te werken  met veel verschillende disciplines en belangen. Dat vraagt om het aanbrengen van structuur en benoemen van essenties. Zoals bij het Deltaprogramma waar ik intensief betrokken was bij de strategievorming.

Viool spelen, van klassieke kamermuziek tot swingende salonmuziek, helpt me om mijn hoofd leeg te maken.”