Informatiesysteem AERIUS wint Computable Award 2016

AERIUS heeft op 1 november jl. de Computable Award 2016 gewonnen. De jury noemt het informatiesysteem enorm gebruiksvriendelijk. Wing heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van AERIUS, dat onder meer stikstofeffecten in beeld brengt en wordt gebruikt in de ruimtelijke planvorming voor natuurgebieden.

Volgens het juryrapport biedt AERIUS maximale gebruiksvriendelijkheid en laat het project zien hoe ICT kan bijdragen aan optimale dienstverlening van de overheid aan MKB en burgers. “Iedereen weet dat het aanvragen van een vergunning een traject is met veel administratieve stappen die veel tijd in beslag nemen. Met AERIUS behoort dit tot het verleden” aldus de jury.

Publieksstemmen

De Computable Awards zijn de belangrijkste ICT-prijzen van Nederland. AERIUS werd door zowel agrarisch vakblad De Boerderij als adviesbureau Kuiper&Burger genomineerd in de categorie Overheid. Vervolgens heeft het publiek door online te stemmen én de jury AERIUS tot winnaar verkozen. Tijdens een feestelijke avond in het Beatrixtheater in Utrecht werd AERIUS uitgeroepen tot ICT-project van het jaar bij de overheid. Mark Wilmot van Wing is de geestelijke vader van het systeem en nam namens de projectpartners de prijs in ontvangst.

Samenwerking

AERIUS ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming voor Natura 2000-gebieden en monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In 2010 hebben de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Defensie samen met de provincies opdracht gegeven voor de ontwikkeling van AERIUS. Wing vertaalde het beleid en de uitvoering in ICT-opgaven en andersom, in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, gebruikers, inhoudsdeskundigen en technici.

Interactief

Het AERIUS-projectteam werkte interactief, met de gebruiker aan het stuur. Hierdoor werd een instrument ontworpen waar de gebruikers van de PAS echt wat aan hebben. “AERIUS integreert alle kaarten, data en rekenprogramma’s in één instrument. Eindelijk een overzichtelijk beeld van de stikstofbijdragen in relatie tot de Natura2000-gebieden”, zegt Marion Pross, Vergunningverlener Provincie Zeeland. Volgens Arend Vrijma van het Europees Massagoed-Overslagbedrijf, geeft AERIUS snel en goed zicht op de stikstofeffecten van investeringen. Vrijma: “Dat is belangrijk voor ons als bedrijf, maar zeker ook voor de BV Nederland.”

Toekomst

Inmiddels is het beheer van AERIUS overgedragen aan het RIVM. Wing houdt de leiding over het beheer van het informatiesysteem voor de PAS. Ook leidt ons bureau de doorontwikkeling van AERIUS, zodat het in de toekomst onder meer voor de nieuwe Omgevingswet kan worden benut.