Ontwerp als middel in plaats van doel

Sprookjes schrijven, door weilanden ploeteren, de ideale as-hoogte van een windturbine ontdekken en je over ambtelijke processen verbazen. Wellicht is dat de beste samenvatting van mijn traineeship als stedenbouwkundig ontwerper in het ruimtelijk ontwerpteam van Wing.

In september 2022 begon ik bij Wing, mijn tweede werkgever binnen het Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland. Nu, na zes maanden, is het alweer tijd om naar de derde werkgever te verhuizen: Waterschap Vallei & Veluwe. Naast het traineeship volg ik de master Stedenbouwkunde aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. De afgelopen zes maanden in Wageningen zijn werkelijk voorbij gevlogen. Er was veel ruimte voor persoonlijke professionele ontwikkeling en de vraag: wat voor een ruimtelijk ontwerper wil ik zijn?

Bevlogen collega’s

Bij Wing kwam ik in een warm bad met bevlogen en leuke collega’s met ieder eigen expertises. Hier heb ik dankbaar gebruik van gemaakt door regelmatig met collega’s uit de andere werkvelden samen te werken en met hen te kijken waar ruimtelijk ontwerp meerwaarde had. Hierdoor heb ik kennis kunnen maken met verschillende gebiedsprocessen, projecten rondom windenergie en landschap en ambtelijke processen.

Projecten

Ik heb bij Wing onder andere gewerkt aan de landschap strategie voor Holland Rijnland, het advies “Windenergie Lelystad West”, de gebiedsgerichte aanpak landgoed Linschoten, de Groen Blauwe Structuurkaart voor Regio Noordwest-Brabant en de gebiedsanalyse “Identiteit van Zaanstad”. Parallel aan deze projecten heb ik samen met mijn medetrainees, Jurriënne Heijnen en Timon Verstoep, een projectplan ingediend voor de open oproep “Bouwen vanuit de Bodem” van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze hebben we in november gegund gekregen en inmiddels draait ons project “Bodemlabels voor de Barneveldse Beek” op volle toeren. In juni 2023 hopen we de eerste resultaten te kunnen delen.

Juliëtte en medetrainees
Juliëtte Groenendaal (midden) en haar medetrainees, toen bekend werd dat ze de open oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hadden gewonnen.

Actuele maatschappelijke processen

Wat ik meeneem uit mijn tijd bij Wing is de andere kijk op de rol van de ontwerper. Bij Wing dient ontwerp altijd als middel om tot een gedegen advies of proces te komen en niet als einddoel. Er wordt ontworpen aan scenario’s, varianten en methodes om samen tot betere plannen te komen en niet zozeer tot een kant en klare oplossing. Dit was een waardevolle les, omdat het mij leerde dat een goede ruimtelijk ontwerper niet enkel bezig is met het werken aan mooie definitieve plannen, maar ook juist van nut kan zijn in de actuele en belangrijke maatschappelijke processen rond bijvoorbeeld de stikstofcrisis, klimaatadaptatie, de energietransitie en de verstedelijkingsopgave.

Bedankt!

Het Wing-werk heeft mij doen inzien dat het kijken en samenwerken over de grenzen van je eigen vakgebied heen in deze tijd belangrijker is dan ooit! Ik kijk terug op een fantastisch, leerzaam en fijn half jaar en wil graag alle Wingers bedanken die mij betrokken hebben bij hun projecten! Nu op naar het waterschap, en wie weet tot ooit!

Over het Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland

Het traineeship van Juliëtte maakt deel uit van het Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland. Dit is een samenwerking tussen Wing, Waterschap Vallei en Veluwe, Wittenveen+Bos en H+N+S, die in september 2021 de handen ineen hebben geslagen om plek te bieden aan jonge landschapsarchitecten en aanverwante ontwerpers. Het tweejarige traineeship biedt hen de kans om uiteenlopende werkervaringen op te doen bij de vier bedrijven, met elk andere invalshoeken. Het gaat om opgaven waarin ruimtelijke ontwikkeling en water een grote rol spelen, maar er zijn verschillen. Zo kan het accent in een opdracht liggen op ontwerp, beleid, proces of techniek. Telkens werken de trainees een half jaar bij een van de vier organisaties, waar ze ook worden begeleid. Daarnaast is er een overkoepelende begeleider die het gehele traject overziet. Het traineeship is gekoppeld aan het Professioneel ErvaringsProgramma (PEP) dat landschapsarchitecten moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor een erkende landschapsarchitectentitel. Juliëtte was hierin een uitzondering omdat ze de Academie van Bouwkunst volgt.

In het voorjaar van 2023 start er een nieuwe ronde trainees.

Wil je meer weten over het Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland? Neem dan contact op met Frank Stroeken op 06 521 59 139 of [email protected]