Frank Stroeken

“Ik werk aan het landschap, waarin zichtbaar is hoe mensen en natuurlijke processen met elkaar samenwerken”

Het landschap is een boeiende puzzel voor Frank. Daarnaast zijn het de mensen die hem inspireren, met hun betrokkenheid bij de leefomgeving en hun wensen voor een vernieuwd landschap. Binnen Wing brengt Frank veel ervaring als landschapsarchitect. Sinds 2021 is Frank bovendien bureaupartner van Wing.

“Mijn passie ligt in het landschap: de ruimte die je buiten ervaart en waarin zichtbaar is hoe mensen en natuurlijke processen met elkaar samenwerken en waarin je ook het verleden van mens en natuur weerspiegeld ziet. Soms zie je harmonie, soms tegenstellingen.

Als landschapsarchitect opereer ik in een breed werkveld waarin telkens enkele thema’s terugkeren: cultuurhistorie, rivieren, natuur, landbouw, duurzame energie en recreatie. Ik werkte aan dijkversterkingen en ruimtelijke perspectieven voor rivieren, wind- en zonne-energie, krimpende plattelandsregio’s, intensieve tuinbouwgebieden, vrijetijdsperspectieven en hippe stadslandbouw. Dit deed ik in het verleden ook voor het bureau Terra Incognita en daarvoor bij twee ingenieursbureaus. Sinds 2018 ben ik vanuit Wing Ateliermeester van AtelierOverijssel

Naast mijn werk zet ik me in als bestuurder van een Utrechtse buurtboerderij. Ik ben gitarist in een jazzbandje en speel graag een potje voetbal. Om tot rust te komen bezoek ik de landschappen die me zo boeien”.