Springtij, het groene Davos op Terschelling

Mensen die zich willen inzetten voor een duurzamer Nederland komen ieder jaar samen op Terschelling. ‘Springtij’ staat garant voor inspirerende workshops en debatten en bijzondere ontmoetingen. Natuur en kunst ontmoeten elkaar in de zoektocht naar verbinding en verandering. Wing werkt mee aan de inhoudelijke programmering en is partner van Springtij.

Zodra ik op Terschelling aankom, ben ik al meteen in een andere stemming. Er komt ruimte in mijn hoofd en hart. Jaarlijks organiseert een club gedreven mensen hier een driedaagse samenkomst met de naam ‘Springtij’, een platform voor dialoog over ecologie en duurzaamheid. De combinatie met natuur en kunst schept ruimte voor een andere blik. Drie dagen lang zijn er plenaire bijeenkomsten, inspirerende sprekers, workshops en debatten in kleinere groepen en vooral ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ik steek veel op en ik kan mijn eigen kompas weer herijken. Ik weet dan weer duidelijker waar we naartoe moeten en volgens welke route en aanpak.

Vrijuit praten

Er komt een gemêleerd gezelschap van bewindspersonen, ambtenaren, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en ngo’s – jong en oud – af op Springtij. Je moet je wel inschrijven, maar het is open voor iedereen. Waren er bij de eerste editie in 2009 zo’n 70 mensen, de laatste jaren zijn er wel 800 deelnemers. Om te zorgen dat de aanwezigen vrijuit kunnen praten, worden de gesprekken niet opgenomen of geregistreerd.

Eyeopener

Op Springtij leerde ik de afgelopen jaren mensen kennen buiten mijn vaste bubbel. Zo raakte ik eens in gesprek met een vertegenwoordiger van een energiecoöperatie op Goeree-Overflakkee. Daar waren de bewoners zelf eigenaar geworden van de windmolens, waarmee de weerstand verdween en het draagvlak voor windenergie heel groot werd. Voor mij was dat een eyeopener. Mijn focus lag bij de overheid die dingen uit moest rollen, maar dit verhaal liet me zien hoe belangrijk het is dat mensen zelf deelnemen aan de energietransitie.

Loods

Vanuit mijn kennis van landbouw en natuur ben ik sinds drie jaar als ‘loods’ bij Springtij verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering op dat gebied. Eerst voeren de loodsen, met ieder een eigen thema, inhoudelijke gesprekken met partners en beleidsbepalers om te kijken waar het schuurt. Daarna zoeken we geschikte sprekers. Sinds 2019 werken verscheidene collega’s van Wing mee aan de programmering. Dat is een goede combinatie, want het kernpunt van Wing is dialogen faciliteren over duurzaamheid en groene ruimte, landbouw, water en circulariteit. Dit jaar is Wing dan ook partner geworden van Springtij.

Verkiezingsmanifest

Springtij levert dit jaar een bijdrage aan de discussie over de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. We willen de kracht van onze stem inzetten en gaan een manifest opstellen met aanbevelingen voor politieke partijen voor de komende vier tot acht jaar. Verder zijn er naast de andere thema’s, filosofische sessies over de relatie tussen de natuur en de mens. Vanwege de coronacrisis laten we maar 500 deelnemers toe. Het is vooral buiten en we werken veel in kleinere groepen en deels ook online. Ik ben heel benieuwd wat Sprintij dit jaar weer zal opleveren.

www.springtij.nu 24-26 SEPT 2020 | TERSCHELLING

 © fotomateriaal: afkomstig van Springtij-website