Keimpe Wieringa

“Natuur heeft een groot draagvlak in de samenleving, maar het natuurbeleid wordt als technocratisch ervaren”

Keimpe wordt gedreven door veranderingsprocessen en resultaat. Dialoog vindt hij belangrijk, mits het ergens toe leidt. Hij kan politiek-bestuurlijke dilemma’s en oplossingsrichtingen goed schetsen en duiden. Bovendien enthousiasmeert hij anderen, door zijn eigen kwetsbaarheid te tonen en met zijn energie.

“Natuur heeft een groot draagvlak in de samenleving, maar het natuurbeleid wordt als technocratisch ervaren. Het natuurbeleid zal daardoor tekortschieten en het verlies van biodiversiteit niet kunnen keren. Om de verbinding te maken tussen het beleid en de samenleving zoek ik een nieuw natuurverhaal dat gestoeld is op meervoudige perspectieven, waar natuurlijk kapitaal en de culturele identiteit van landschappen deel van uitmaken.

Sinds maart 2019 werk ik bij Wing. Ik neem een groot landelijk en internationaal netwerk mee. Ruim dertig jaar was ik werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de laatste tien jaar als sectorhoofd Natuur en Landelijk Gebied. Ik heb beleidsevaluaties en toekomstverkenningen uitgevoerd en geleid op gebied van bijvoorbeeld landbouw, afval, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en natuur.

Privé zet ik me in voor het behoud van hoogstamboomgaarden in de Betuwe, en onderhoud ik mijn eigen boomgaard. Ook ben ik actief bij VluchtelingenWerk Nederland. Om mijn hoofd helemaal leeg te maken zit ik op de racefiets.”