Windmolens en bomen planten

Om de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te keren en de energietransitie te realiseren moeten we helder zijn over de doelen en consequenties. We staan voor belangrijke keuzes. Tegelijkertijd kunnen we de kans aangrijpen om landschappen te vernieuwen. Bijvoorbeeld door bossen te planten binnen een energielandschap.

Bij AtelierOverijssel onderzoeken we in de komende maanden de betekenis van bomen in het landschap. Ook in nieuwe landschappen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een concentratie van windmolens op regionaal niveau, creëer je een nieuw energielandschap. Zo’n keuze kan onaangetaste landschappen bewaren en behoeden voor her en der groepjes windmolens die het landschap domineren. Tegelijkertijd kunnen we van de gelegenheid gebruikmaken om de landschappen te vernieuwen. Zo kan energieopwekking samengaan met bosaanplant, meer biodiversiteit en de aanpak van de stikstof-problematiek.

Lees het hele blog “De pijn van verandering en de verzoenende rol van bomen”.