Marieke Bosch

“Wat mensen drijft, intrigeert me”

Dankzij haar ervaring bij de rijksoverheid weet Marieke wat er landelijk speelt en waar de gevoeligheden liggen. Haar daadkracht en betrokkenheid zorgen ervoor dat ze met verschillende partijen een weg vindt in een spanningsveld van belangen.

“Wat mensen drijft, intrigeert me. Ik breng graag mensen bij elkaar om gezamenlijk iets toe te voegen aan de maatschappij. Zo werk ik aan een duurzame toekomst waarin we op een bestendige manier omgaan met de ruimte in Nederland en de waarden die ermee samenhangen.

Nadat ik in 2010 afstudeerde als socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen werd ik interimmer bij het rijk en was ik bijvoorbeeld betrokken bij het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei. Later was ik regiodealmaker bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarbij we ons richtten op de regionale ontwikkeling van brede welvaart. Hierdoor heb ik een breed perspectief gekregen op de kansen voor de mensen die in een gebied wonen en werken. Mijn postmaster Interventiekunde geeft mij handvatten om samenwerkingen tot stand te brengen en vorm te geven.

Na een tijd in het westen te hebben gewoond, zijn we teruggekeerd naar het noorden. Ik wandel hier graag over de heide en door de bossen. Fietsvakantie vind ik heerlijk.”