Mag, durf, kan, moet, en wil ik dit zeggen? Informeel leiderschap in gesprekken voor de jonge professional

Leer herkennen wanneer een ander gesprek nodig is en hoe je hier richting aan kan geven via laagdrempelige interventies en beknopte socratische werkvormen.

Werken aan maatschappelijke opgaven

Werken aan maatschappelijke vraagstukken vereist gevoel voor en inzicht in verschillende perspectieven van de verschillende partijen. Dat inzicht kan je verkrijgen in open, constructieve gesprekken, waarin ruimte is voor ieders inbreng en ieders waarden. Dat vraagt dat je je eigen waarden kent, kan luisteren naar je onderbuikgevoel, en je kan inleven in en luisteren naar de ander. In deze training ontwikkel de verschillende vaardigheden en praktische tools om te komen tot ander gesprekken, gesprekken die de essentie raken en een laag dieper gaan.

Informeel leiderschap in gesprekken

Als jonge professional ben je heel belangrijk binnen de organisatie. Onder andere om met een frisse blik naar vastgeroeste routines te blijven kijken en deze ter discussie te stellen. Misschien ben je geneigd om eerst de kat uit de boom te kijken. Misschien denk je: wat gebeurt hier, maar weet je niet wat de juiste toon en manier is om dingen ter sprake te brengen. Misschien vraag je je af mag, durf, kan, moet en wil ik de leiding nemen in dit gesprek?

Met de praktische tools en beknopte socratische werkvormen, kan je leiderschap nemen en veel voor jouw team en organisatie betekenen. Bijvoorbeeld door te herkennen en te interveniëren als een gesprek vast loopt, door goed door te vragen als mensen om de hete brij heen draaien of collega’s praten in abstracties. Door ongemak, frustratie of emotie te benoemen en verdiepende vragen te stellen en/of een verdiepend gesprek te initiëren en begeleiden, neem je leiderschap. Met betere gesprekken draag je bij aan een betere samenwerking, beter beleid, betere uitvoering en daarmee ook aan een betere overheid.

Wat leer je

Je leert jezelf als instrument gebruiken door gesprekssituaties en verschillende perspectieven te herkennen, door echt te luisteren naar je onderbuikgevoel en daar op een passende manier gehoor aan te geven met een goede vraag of een beknopte socratische werkvorm. Je leert manieren om een ander soort gesprekken te voeren waarmee je bijdraagt aan een betere gesprekscultuur. De training biedt jou daarom concrete handvatten om:

 • gesprekssituaties te herkennen waarin een ander type gesprek nodig is;
 • je onderbuikgevoel herkennen, serieus te nemen en daarnaar te handelen als gespreksleider en collega;
 • te reflecteren op gespreksinterventies;
 • beknopte socratische werkvormen verweven in (team)gesprekken;
 • beknopte socratische gespreksvormen in te zetten in teamsessies.

Link naar het programma

Tijdsbesteding

De training bestaat uit een startbijeenkomst van 2 dagen (overnachting niet in de prijs inbegrepen). Daarna volgen 5 bijeenkomsten van één dagdeel per maand (middagprogramma + diner). We vragen je tussen de bijeenkomsten door een aantal oefeningen uit te voeren in je eigen werk. Dit kost aanvullend ca één dag per maand.

Wat vragen we van je bij de start

 • Je bent een jonge professional (<35 jaar) met minder dan 10 jaar werkervaring.
 • Je bent ambitieus en wilt langs deze weg jouw bijdrage leveren aan een betere gesprekscultuur in jouw team en organisatie.
 • Je hebt een zekere affiniteit met taal en bent onderzoekend ingesteld.
 • Je bent bereid jezelf beter te leren kennen.
 • Je bent bereid om jezelf als instrument in te zetten voor een betere gesprekken.
 • Je bent in staat om de gevraagde tijdsinvestering te leveren, of zelfs meer, en te oefenen in je werkomgeving.

Praktisch

Er is plek voor maximaal 12 deelnemers.

In een persoonlijk intakegesprek verkennen de docenten met jou je motivatie en of deze training passend is bij jouw leerwensen.

De kosten voor de opleiding bedragen € 3.000,-
De kosten zijn exclusief reis-, en verblijfskosten.

Locatie is omgeving Ede.

Opleidingsdata

 • 2-daagse 25-26 januari 2024 (middag en diner)
 • 29 februari 2024 (middag en diner)
 • 28 maart 2024 (middag en diner)
 • 18 april 2024 (middag en diner)
 • 30 mei 2024 (middag en diner)
 • 20 juni 2024 (middag en diner)

Informatie/contact:

[email protected]
[email protected]