Stef Tomesen

“Het is belangrijk dat we zuinig omgaan met de beschikbare ruimte en dat we de impact op mens en omgeving zoveel mogelijk beperken”

Als geograaf en antropoloog kijkt Stef vanuit een ruimtelijke en mensgerichte blik naar opgaven zoals de energietransitie. Hij vindt het een uitdaging om organisaties te helpen met de ontwikkeling van plannen en strategieën. Voorop staat aandacht voor de fysieke leefomgeving én de belangen van de mensen die er wonen, werken en recreëren.

“De afgelopen jaren heb ik bij gemeentelijke en regionale overheden in verschillende projecten gewerkt aan de energietransitie. Bijvoorbeeld aan samenwerking op bedrijventerreinen, beleidsevaluaties en strategieën voor grootschalige zonne- en windenergie.

Het is belangrijk dat we zuinig omgaan met de beschikbare ruimte en dat we de impact op mens en omgeving zoveel mogelijk beperken. De energietransitie gaat landschappen, leefomgevingen en stads- en dorpsaangezichten veranderen. Soms is de sociale impact groot en zetten de dilemma’s mensen binnen gemeenschappen lijnrecht tegenover elkaar. Vaak proberen overheden draagvlak te creëren. Maar draagvlak creëer je niet, dat moet je verdienen. Transparante processen, een heldere en betrouwbare opstelling en navolgbare keuzes helpen hierbij. Hier wil ik aan bijdragen.

In mijn vrije tijd sport ik graag, onder andere zaalvoetbal, hardlopen, fitnessen en schaatsen. Daarnaast vind ik het leuk om in de natuur te wandelen of te klussen in huis.”