Training op maat

Een module, training, leergang of community of practice geheel op maat? Dat kan! Op basis van uw vraag en wensen ontwikkelen we samen een programma op maat.

Met de ruime kennis en ervaring die we hebben opgedaan onze rollen en werkvelden zetten we ook graag anderen in hun kracht. We zoeken daarbij altijd de balans tussen theorie en praktijk, kennisoverdracht en toepassing, onze eigen ervaringen en de ervaringen van de deelnemers.

Passend programma

Samen met u stellen we een programma op passend bij uw vraag, wensen en budget. De basis hiervoor kan één van de reeds ontwikkelde trainingen of modules zijn, maar we kunnen ook programma op maat ontwikkelen. Afhankelijk van de inhoud en het budget, zoeken we de meest geschikte trainer, bepalen we de duur van de training en het deelnemersaantal.

Ervaring

Wing verzorgde in het verleden meerdere trainingen, leergangen en CoP’s. Zo organiseerden we onder andere het leerwerktraject ontwerpende aanpak overgangsgebieden, de Werkplaats Vitaal Platteland, en de leerlijn Democratie en Energie van de ‘Wij Maken Nederland Academie’. Daarnaast organiseert Wing jaarlijks het Welcome@Wing-traject voor nieuwe collega’s. In verschillende modules krijgen zij de basisbeginselen mee van de verschillende aspecten van het Wing-werk.

Wilt u doorpraten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Céline Hoon, via [email protected] of 0318-88 40 42.