WMNL-academie: leerlijn Democratie en Energie

De energietransitie zal een enorme impact hebben. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan participeren? En wat is de rol van onze gekozen volksvertegenwoordigers? In de leerlijn Democratie en Energie van de ‘Wij Maken Nederland Academie’ zoeken we de antwoorden hierop.

Nederland staat voor een grote uitdaging. We moeten veel duurzame energie gaan opwekken en ook energie gaan besparen. In het landschap zullen er meer zonnepanelen en windmolens komen, zonder gas zullen onze huizen anders verwarmd moeten worden en gaan we anders koken. De energietransitie vraagt inzet van de overheid, bedrijven en inwoners. Daarbij kunnen we een maatschappelijke meerwaarde creëren, zonder de kwaliteit van de omgeving aan te tasten. Hoe gaat dat in de praktijk? Wat is ervoor nodig en wie beslist?

Praktijkgerichte kennis

Wing verzorgt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de Erasmus Universiteit de leerlijn Democratie en Energie. In deze leerlijn gaan we aan de slag met vragen over democratie die opkomen aan de hand van de ontwikkelingen in de energietransitie. We willen praktijkgerichte kennis ontwikkelen over hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de ingewikkelde keuzes rond de energietransitie. Dat betrekken kan zowel direct via participatie als indirect via vertegenwoordiging.

Bijeenkomsten

Mensen die werken aan de energietransitie en participatieprojecten bij kennis- en onderwijsinstellingen, bij de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties, kunnen deelnemen. Een programmaraad met leden van ministeries, provincies en universiteiten draagt de leerlijn en denkt mee. Wij Maken Nederland organiseert vier bijeenkomsten om samen, vanuit verschillende perspectieven, kennis te ontwikkelen. Daarbij gebruiken we inspirerende werkvormen, zoals intervisie, critical incident methode en het kralenspel.

Nieuwe inzichten

Elke bijeenkomst draait om een overkoepelend thema en vindt plaats op een locatie waar een interessante concrete casus speelt. In de laatste bijeenkomst werken we de nieuwe inzichten en handelingsperspectieven uit. Zo ontstaat er nieuwe kennis, waarmee de deelnemers op lokaal, regionaal en nationaal niveau aan de slag kunnen.

Deelname en informatie

Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Wij vragen elke deelnemer om actieve deelname en inbreng. Meer informatie of neem contact op met Maartje van Lieshout.

Samenwerkingspartners

Pakhuis de Zwijger, Platform31, Vereniging Deltametropool, Ministerie van BZK, de provincies Noord Brabant en Limburg, en de Erasmus Universiteit

Zie ook:

Wing project: Wij maken Nederland