Binnenplaats.nu: het kennisnetwerk voor landgoederen

Door maatschappelijk te ondernemen bieden landgoederen natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw, grondwaterwinning, bosbouw, zorg en talloze andere functies. De wisselende samenstelling van al deze functies levert voor elk landgoed zijn eigen, unieke ensemble. Tegelijkertijd zorgen al die functies dat het beheer van landgoederen vaak ingewikkeld is, en dat er niet één recept of verdienmodel is dat altijd werkt. Daarom is het belangrijk om (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring bij eigenaren, beheerders en overheden goed te ontsluiten.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Wing signaleerde de bovenstaande vraag, en maakten samen een gefaseerd plan voor de uitwerking van het kennisnetwerk. Provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en het ministerie van Economische Zaken financieren de eerste fase en deels de tweede fase. Voor de tweede en laatste fase worden nog financiers en partners gezocht.

Aanpak

In het gefaseerde project combineren Wing en de FPG de groei van een netwerk van mensen (Community of Practice) met de bouw van de website Binnenplaats.nu. Op de website kunnen onverwachte ontmoetingen plaatsvinden, worden uitwisseling van kennis en ervaring gefaciliteerd en vastgelegd. De website zal geïnspireerd worden op vraag- en antwoord sites van Tv-programma’s zoals Kassa en De Kindertelefoon. Op deze sites beantwoorden gebruikers grote hoeveelheden vragen en wordt content van gebruikers goed gecombineerd met content van gastauteurs en redactie.

Tijdens de ontwikkeling van het netwerk besteden we veel aandacht aan wat de toekomstige gebruikers nodig hebben, hoe we een sluitende business case kunnen opstellen en hoe het netwerk uiteindelijk op eigen benen kan staan. Voor het beheer van het netwerk en de website willen we een bestaande organisatie inzetten waar alle potentiële partners (particuliere eigenaren, terreinbeherende organisaties, gemeenten, provincies, en anderen) bij kunnen aansluiten.

Resultaat

Rond de zomer van 2016 wordt besloten of gestart kan worden met fase twee. Het doel is dat vanaf 2018 een volledig functionerend netwerk, met bijbehorende website bestaat. Dit zal onderhouden gaan worden door een netwerkorganisatie van samenwerkende partners.