De netbeheerder en de energietransitie

Vanwege de energietransitie moeten de Nederlandse netbeheerders zorgen dat de regionale energie-infrastructuren toekomstbestendig zijn. Alleen door goed samen te werken met overheden en andere partners kunnen de netten op tijd klaar zijn. Marieke Peterson van Wing is gedetacheerd bij Liander om hier ondersteuning bij te bieden.

De netbeheerders werken actief mee aan de regionale energiestrategieën (RES), waarin regio’s bepalen hoe ze het energiegebruik willen verlagen en meer duurzame energie gaan opwekken. Daarnaast werken gemeentes aan de Transitievisie Warmte (TvW) om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Het is een enorme uitdaging om de energie-infrastructuur hier goed op in te richten.

Meewerken aan projecten

Marieke Peterson is sinds december 2019 gedetacheerd bij Liander. Daar werken zowel het team RES als het team Gebouwde Omgeving aan allerlei projecten om de netten tijdig gereed te krijgen en de samenwerking met externe partijen te versterken. Marieke bracht een fris perspectief van buiten in. Ze ondersteunt uiteenlopende samenwerkingen en projecten, zowel intern binnen Liander als met andere netbeheerders en partijen. Zo begeleidt Marieke onder meer de Netimpact-rapportage en Kennissessies.

Netimpact-rapportage

In de netimpact-rapportage adviseren de netbeheerders hoe de energie-infrastructuur zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet om de RES-ambities te kunnen halen. Door de bestaande energie-infrastructuur zo goed mogelijk te benutten hoeven er minder nieuwe stations, kabels en leidingen te worden aangelegd. Zo blijven de maatschappelijke kosten en de overlast voor inwoners in de regio zo laag mogelijk. Marieke heeft het format voor de rapportage ontwikkeld, de interne en externe afstemming georganiseerd en gezorgd voor een begrijpelijke boodschap voor de lezers, van raadsleden en ambtenaren tot andere betrokkenen.

Kennissessies organiseren

Begin juli heeft Marieke als online moderator een kennissessie met alle netbeheerders georganiseerd. Tachtig deelnemers evalueerden de lessen tot nu toe, keken vooruit en bespraken de rol van de netbeheerders. Er kwam veel aan bod, van het opstellen van regionale omgevingsprogramma’s tot aansluiting van de RES op het nationale programma hoofdstructuur. Ook heeft Marieke kennissessies binnen Liander opgezet. Bijvoorbeeld rondom het TvW-proces, waarbij de betrokkenen konden reflecteren op de ervaringen met de gemeenten Amsterdam en Tiel en nuttige tips deelden.

Ongekend tempo

Om te zorgen voor een toekomstbestendige energiesysteem moeten de elektriciteits- en warmtevragen samen worden aangepakt. Wanneer ontwikkelingen zo snel gaan, is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen en om in alle dynamiek het doel voor ogen te houden. Daar helpt Marieke vanuit Wing graag bij. “Ik heb veel respect gekregen voor hoe hard er wordt gewerkt bij de netbeheerders aan het tijdig gereed hebben van de energie-infrastructuur, in een ongekend tempo en vanuit een intrinsieke drive om de wereld te verduurzamen”, aldus Marieke.