Duurzame toekomst garnalenvisserij

De garnalenvisserij kent een rijk verleden, maar kampt de laatste jaren met een verslechterende economische positie. De ketenpartners – de visserij, de afslagen, de handel en de verwerking – willen het tij keren door scherper in te spelen op de wensen vanuit de maatschappij. Speerpunten zijn duurzame vangst- en productiemethoden, kwaliteitsmanagement en certificering. De partijen willen de handen ineenslaan om te komen tot nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.

Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij heeft Wing gevraagd om het proces te begeleiden naar een duurzame toekomst van de sector.

Aanpak

Wing is het traject gestart met een serie gesprekken met vertegenwoordigers en voorlopers uit de garnalenketen. Dit gaf een helder beeld van de situatie, inclusief de knelpunten en kansen. Werkgroepen werden opgericht waarin de ketenpartijen samen voorstellen ontwikkelen voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering en de oprichting van een brancheorganisatie. In pilots testen de partners nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden. Wing begeleidt de werkgroepen en de pilots, waarbij een klankbordgroep zorgt voor kritische reflectie. 

Resultaat

Een eerste resultaat is dat de ketenpartners de ambitie hebben uitgesproken om de krachten te bundelen binnen een brancheorganisatie. Hierbij is het bindende element de kwaliteit van het product garnaal. Het eindresultaat is een handreiking voor nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen. 

Samenwerkingspartners

Doeke Faber, Ursa Major Services BV