Evaluatie Zuid-Hollands ganzenbeleid

Het ganzenbeleid van de provincie Zuid-Holland is in 2014 ingevoerd om overlast van ganzen terug te dringen. Wing heeft dit beleid tussentijds geëvalueerd aan de hand van data en de feedback van boeren, jagers en terreinbeheerders. Dat leverde ook nieuwe aanbevelingen op voor toekomstig beleid.

De provincie Zuid-Holland is één van de provincies waar jaarlijks de meeste ganzen worden geteld. Deze vogels vinden in Zuid-Holland, een waterrijk gebied met veel graslanden, hun ideale leefgebied. In 2016 zijn er meer dan 130.000 geteld. Maar de ganzen veroorzaken ook overlast voor bijvoorbeeld boeren, vlieg- en verkeersveiligheid en recreatie. Om deze overlast te beperken stelde de provincie in 2014 een nieuw provinciaal ganzenbeleid in. De provincie Zuid-Holland vroeg Wing om dit beleid tussentijds te evalueren.

Data-analyse en enquête

Aan de hand van een data-analyse bracht Wing in beeld hoe de aantallen ganzen de afgelopen jaren zijn geëvolueerd, hoeveel ganzen er zijn geschoten en hoeveel eieren er onklaar zijn gemaakt. Middels een online enquête konden de uitvoerders van het ganzenbeleid hun mening over de uitwerking van het beleid in het veld geven. Maar liefst 365 respondenten namen deel, voornamelijk jagers, boeren en medewerkers van terreinbeherende organisaties.

Verrijkende regiogesprekken

In twee regiogesprekken presenteerde Wing de resultaten van de enquête en de data-analyse aan vertegenwoordigers uit het veld. Zij hielpen de uitkomsten interpreteren en gaven suggesties voor verbeteringen. Daardoor verrijkten de regiogesprekken de resultaten. Een belangrijk inzicht uit de enquête was dat het merendeel van de uitvoerders inschat dat de ambitieuze doelen van het ganzenbeleid haalbaar zijn. De huidige maatregelen zijn in hun ogen echter nog onvoldoende om deze doelen te bereiken. Ook bleek het belang van een gecoördineerde aanpak en gedegen en gezamenlijke communicatie naar het publiek. Wing legde de resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen voor het vervolg vast in het eindrapport.