Grote estuaria beter besturen

Bij de bestuurlijke organisatie van riviermondingen komt veel kijken. Daarom onderzoekt en vergelijkt Wing met andere partners de governance van drie Noordwest-Europese estuaria. Namelijk van de Duitse Elbe, de Britse Humber en de Belgische én Nederlandse Schelde. Wat maakt de estuaria uniek in cultureel, natuurlijk en bestuurlijk opzicht? En hoe kunnen de betrokkenen in de estuaria toch van elkaar leren?

Daar waar een rivier in zee uitmondt, vermengen zoet en zout water en is er getijdewerking met hoog en laag water. Het is ingewikkeld om bestuur van deze estuaria goed te organiseren. Er spelen uiteenlopende en soms grensoverschrijdende belangen van verschillende betrokkenen. Er is wetgeving op verschillende beleidsvelden en schaalniveaus, en ook kunnen er cultuurverschillen spelen. De havenautoriteit van Hamburg ervaart deze complexiteit keer op keer bij het uitvoeren van haar managementtaken in het onderhoud van de vaarweg en haven in het Elbe-estuarium. Met een vergelijkende studie wil de havenautoriteit leren hoe de communicatie en relaties tussen de belanghebbenden georganiseerd zijn in andere estuaria.

Internationale studie

Wing en andere partners vormen een consortium, dat de vergelijkende, internationale studie uitvoert. In de eerste fase beschrijft Wing de bestuursstructuur van de estuaria van de Elbe, Humber en Schelde. We gaan in op belangrijke gebeurtenissen in het verleden, relevante wetgeving, de betrokken partijen en hun relaties. Ook bestuderen we hoe de governance geregeld is. Bestaat er bijvoorbeeld al een integraal management plan? En hoe zijn de onderlinge verhoudingen? In de tweede fase vergelijken we de governance van de estuaria en interviewen we enkele kernspelers met wie we ook concrete goede en slechte voorbeelden bespreken. Deze voorbeelden diepen we in de derde fase verder uit en met onze consortiumpartners gaan we na of de voorbeelden toepasbaar zijn binnen de context van de drie estuaria.

Wetenschap én consultancy

Het Wing-team bestaat uit drie bestuurskundigen die op de governance van landbouw, maritieme activiteiten en het Deltaprogramma zijn gepromoveerd. In dit project kunnen ze met enige nostalgie terugkijken naar hun proefschrifttijd, en bewegen ze zich als adviseurs op de glijdende schaal tussen wetenschap en consultancy. Dit stelt het team in staat om samen met de consortiumpartners concrete en toepasbare aanbevelingen op te stellen, die de Hamburgse havenautoriteit verder helpen op weg naar duurzaam beheer en onderhoud van zowel het estuarium als haar relaties.

Samenwerkingspartners

Marcel Taal (Deltares), Jens Enemark, Lasse Gerrits (Bamberg University)