Herontwikkeling villa Rotsoord

Het binnenstedelijk buurtinitiatief Nieuw Rotsoord combineert vergroening met herontwikkeling van industrieel erfgoed. Wing droeg bij aan dit Utrechtse project met een ruimtelijke visie en een schetsontwerp.

Nieuw Rotsoord is een kinderboerderij, een zorgboerderij en een theehuis in Utrecht, grotendeels gedragen door vrijwilligers. Al jaren heeft de stichting de wens om de bouwvallige huisvesting te ver­vangen. Rond 2016 ontstond het idee om dit te combineren met de naast gelegen villa, die ooit onderdeel was van het historische wasserijcomplex. Met de aankoop van de villa en de sloop van barakken en scheidingsmuren, zou een markante groene oase ontstaan. Herinrichting is dan wel noodzakelijk.

Huidige situatie Rotsoord

Schetsontwerp

Als onderdeel van de planvorming ontwierp Wing, met medewerking van de stichting en een architect, een terreininrichting met de villa als middelpunt. Belangrijk hierin was om een veilige groene ruimte voor kinderen en medewerkers te combineren met een grote toegankelijkheid als semi-openbare ruimte. De aantrekkelijke plannen blijken veel fondsen en financiers te overtuigen om te participeren in de ontwikkeling van het project.

Visie schema’s, Wing 2021

Vervolg

Binnenkort hoopt de stichting de aankoop af te ronden en te starten met de verbouwing. Wing blijft betrokken via vrijwilligersactiviteiten en af en toe als gebruiker van de vergaderfaciliteiten.