Onderzoek naar het energiepotentieel van Roermond

Roermond wil in de toekomst meer duurzame energie opwekken. Wing heeft geholpen om de kansen daarvoor in kaart te brengen en een analyse van het landschap te maken. Gecombineerd met de technische mogelijkheden, levert dat een realistisch beeld op van de opties.

Net als de meeste andere gemeenten in Nederland zoekt Roermond naar de mogelijkheden om de energievoorziening duurzamer te maken. Dat gemeenten hieraan werken, heeft onder meer te maken met de Regionale Energie Strategie (RES). Wing en Het Energiebureau helpen Roermond om de mogelijkheden te verkennen. De gemeente heeft namelijk inzicht nodig in het eigen energieverbruik, de kansen voor besparing, mogelijke hernieuwbare energiebronnen en eventuele locaties waar duurzame energie kan worden opgewekt.

Realistisch beeld

In de verkenning hebben we de technische mogelijkheden en potentiële opbrengsten gekoppeld aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Zo ontstaat er een ruimtelijk en realistisch beeld van het energiepotentieel. Wing heeft voor Roermond de mogelijke energiebronnen en locaties voor duurzame opwekking in kaart gebracht door een geactualiseerde versie van de methode PALET te gebruiken. Wing, Wageningen University & Research, Hogeschool Zuyd, NEBER en H+N+S landschapsarchitecten ontwikkelden deze methode eerder voor Parkstad Zuid-Limburg.

Onderzoek naar het energiepotentieel van Roermond Wing 2020
Windenergie technisch scenario Wing 2020

Technische potentie windenergie: locaties waar op basis van technisch-juridische eisen windenergie opgewekt zou kunnen worden. Titel rapport: Studie energiepotentieel gemeente Roermond (2020). Wing en Het Energiebureau in opdracht van Gemeente Roermond.

Landschappelijke waarden

Behalve met de wettelijke hinderzones is er nadrukkelijk rekening gehouden met het Roermondse landschap. Samen met de gemeente heeft Wing een landschapsanalyse gemaakt en hebben we onderbouwd waar en hoe er voor mogelijke opwekking van wind- en zonne-energie een plek zou kunnen zijn. De resulterende potentiekaarten, berekeningen en beschrijvingen vormen input voor de energievisie en dienen als basis voor een nadere discussie en verder onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking.

Samenwerkingspartner

Het Energiebureau