Op naar Nederlands-Duits sedimentmanagement

Nederland en Duitsland willen samen de slibproblemen in de Eems-Dollard aanpakken. Wing heeft geholpen de vertrekpunten, doelen en eerste stappen vast te stellen voor een ecologische strategie voor sedimentmanagement.

Nederland en Duitsland hadden al in het najaar van 2017 afgesproken om samen een ecologische Strategie voor het Sedimentmanagement in de Eems-Dollard te gaan ontwikkelen. Er was een nieuwe regering in Niedersachsen aangetreden en er waren veelbelovende pilots gestart in het Nederlandse programma Eems-Dollard 2050. Ook groeide de noodzaak om de slibproblemen in de Eems samen aan te pakken.

Op naar Nederlands-Duits sedimentmanagement
Nederland en Duitsland willen samen de slibproblemen in de Eems-Dollard aanpakken. Wing heeft geholpen de vertrekpunten, doelen en eerste stappen vast te stellen voor een ecologische strategie voor sedimentmanagement.
Ondertekening door Umweltminister Olaf Lies en gedeputeerde van provincie Groningen Henk Staghouwer.

Doelen bepalen

Het Umweltministerium Niedersachsen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland vroegen Wing om ervoor te zorgen dat er binnen drie maanden een eerste gezamenlijk product zou komen. Eerst wilden de beide partijen de gezamenlijke vertrekpunten, doelen en concrete eerste stappen vaststellen. Als onafhankelijke partij modereerde Wing het proces en verzorgde ook het inhoudelijke schrijfwerk.

Consensus

Na het plan van aanpak met de opdrachtgevers besproken te hebben, zijn we gestart met een voorbereidende sessie in zowel Duitsland als Nederland. Aan de hand van vragen en de input van beide zijden maakten we eerst een raamwerk. Dat werd besproken in een gemengde groep met zeven Duitse en zeven Nederlandse vertegenwoordigers met verschillende achtergronden, op de grens in het gebouw van de regio Eems Dollard. De voertaal was Duits. Wing faciliteerde de werksessie, met hulp van de tweetaligen in de groep. Per onderdeel legden we de conclusie vast en spraken lastige elementen door tot de deelnemers consensus bereikten. De verschillen konden worden overwonnen door wederzijds begrip, ontstaan bij samenwerking in de afgelopen jaren.

Ondertekenen

Vervolgens werkte Wing samen met de sleutelpersonen de Nederlandstalige versie uit, waarbij de Duitse opdrachtgever zorgde voor vertaling in het Duits. De uiteindelijke aan beide zijden goedgekeurde tekst werd door Wing opgemaakt, en op 5 april ondertekend door Umweltminister Olaf Lies en gedeputeerde van provincie Groningen Henk Staghouwer. De eerste stap op weg naar gezamenlijk ecologisch sedimentmanagement is gezet.