Plannen maken voor een groenere akkerbouw

Nederland en Europa werken aan een duurzame, toekomstgerichte landbouw, met ruimte voor vergroening. Negen akkerbouwcollectieven in Nederland hebben daarom ideeën aangeleverd voor een groener landbouwbeleid. Wing begeleidde hen in de gebiedsprocessen en bij het maken van de gebiedsplannen.

In 2022 gaat het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van kracht. De minister van Landbouw heeft agrarische collectieven gevraagd om mee te denken over nieuw beleid voor een toekomstgerichte landbouw. Daarin wil de minister doelstellingen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit meenemen. In de ‘pilot Akkerbelt’ leveren negen akkerbouwcollectieven hun ideeën aan voor vergroening van het nieuwe landbouwbeleid. Wing helpt hen daarbij.

Gebiedsplannen

In de nationale ‘pilot Akkerbelt’ dragen de agrarische collectieven vergroeningsmaatregelen aan en testen ze in de praktijk. Ook wordt een nieuw model ontwikkeld om verdere vergroening van de akkerbouw te kunnen organiseren en sturen. Vier agrarische collectieven uit Noord-Nederland werken bovendien eigen gebiedsplannen uit. Het gaat om de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, Collectief Midden Groningen, Agrarische Natuur Drenthe en Waadrâne (Friesland). Wing heeft de vier collectieven begeleid in het gebiedsproces en bij het schrijven van de gebiedsplannen.

Maatwerk

Ieder gebied is uniek. Daarom heeft Wing samen met vertegenwoordigers van het collectief gekeken welke proces past bij de het gebied en het collectief. We keken naar het collectief zelf, de kernmerken van het gebied, de samenwerkingskansen in het gebied, de ecologische knelpunten en kansen en het draagvlak onder agrariërs voor specifieke maatregelen. De resultaten van het gebiedsproces zijn opgeschreven in de gebiedsplannen. Vier unieke, gebiedsspecifieke plannen, waar de minister haar voordeel mee kan doen!