Toekomstscenario’s agrofood Brabant

De Brabantse agrofoodsector is volop in beweging. Hoe kunnen betrokkenen met een open blik naar de toekomst kijken? Om het denken op te rekken en tot gezamenlijke agendavorming te komen zet Brabant Advies scenario’s in. In werkateliers gaan de betrokkenen met verschillende toekomstbeelden aan de slag. Wing hielp bij de scenario-ontwikkeling en verdere organisatie.

De onafhankelijke organisatie Brabant Advies adviseert de provincie Noord-Brabant. In dit geval luidde de vraag om toekomstscenario’s voor de agrofoodsector te ontwikkelen. Voor de methodische expertise en procesbegeleiding klopte Brabant Advies aan bij Wing. Mooi meegenomen is dat Wing de agrofoodsector en Brabant goed kent.

Intensieve werkateliers

Toekomstscenario’s schetsen mogelijke toekomstbeelden en hoe we daar terecht kunnen komen. Het proces om tot scenario’s te komen is minstens zo belangrijk als het resultaat. Daarom organiseerden we twee intensieve werkateliers met een brede groep betrokkenen. Hier kregen de vier basisscenario’s die we hadden voorbereid een typisch Brabantse inkleuring. Elke scenariogroep doordacht de gevolgen van zo’n toekomstbeeld. Wat zijn de kansen of risico’s, wie zijn winnaars of verliezers? Daarnaast stelden we een achtkoppige kerngroep in met kenners van de Brabantse agrofoodsector. Zij gaven waardevolle adviezen en zaten de verschillende werkgroepen voor tijdens de werkateliers. Dat versterkte de betrokkenheid van de agrofoodsector en maakt de kans op doorwerking van het advies groter.

Overtuigingen loslaten

De scenario-aanpak daagt uit om extremen te doordenken. Bijvoorbeeld hoe het voedselsysteem functioneert als markten protectionistisch worden. Of als mens en natuur vanuit een sterke verbondenheid opereren, of juist het tegenovergestelde. Extreme toekomsten die allemaal tot op zekere hoogte realiteit kunnen worden. Diverse deelnemers stelden tot hun eigen verrassing vast dat zij na zo’n denkoefening met andere ogen naar de actualiteit kijken. Met een open blik en minder vanuit oude overtuigingen.

Filmpje en advies

Wing heeft de vier toekomstbeelden in een korte film samengevat. Als afgeleide van de vier toekomstbeelden, beschrijft het advies belangrijke thema’s of dilemma’s waarover een verdieping van de dialoog nodig is. Zoals voedselzekerheid, ethische kwesties rond technologische innovaties of grondstoffen schaarste.