Arjan Schoemaker

“Mijn hart gaat sneller kloppen van een langetermijnfocus op natuur gecombineerd met duurzame landbouw”

Arjan voelt zich thuis bij uitdagende processen waarin landbouw, natuur en maatschappij samenkomen. Of het nu gaat om stikstof, andere verdienmodellen of een nieuwe ketenbenadering: Arjan zet er graag zijn tanden in.

“Mijn hart gaat sneller kloppen van een langetermijnfocus op natuur gecombineerd met duurzame landbouw. Bij de landbouwtransitie richt ik me ook op de kansen die dit meebrengt in commerciële processen. Met een scherp oog voor de belangen van de verschillende partijen én het resultaat ga ik voortvarend en enthousiast te werk.

Als zuivelexpert met een commerciële studieachtergrond en werkervaring trekt de dynamiek in de wereld van de melkveehouderij me aan. Vanuit mijn eigen Buro Biest geef ik advies over de positionering van lokale voedselinitiatieven en van zuivel. Als kwartiermaker en secretaris was ik van 2019 tot 2021 betrokken bij het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog. Ook zette ik met de boeren het kaasmerk ‘Van Schier’ in de markt.  En vanaf 2021 ben ik programmamanager Westerkwartier Natuurinclusief, dat eveneens draait om de ontwikkeling naar duurzame landbouw.

In mijn vrije tijd ben in betrokken bij een bestuur dat back-to-basic-vakantiekampen organiseert voor een middelbare school, waarbij we de leerlingen een week in de natuur laten ervaren.”