Arjan Schoemaker

“Mijn hart gaat sneller kloppen van een langetermijnfocus op natuur gecombineerd met duurzame landbouw”

Arjan voelt zich thuis bij uitdagende processen waarin landbouw, natuur en maatschappij samenkomen. Of het nu gaat om stikstof, andere verdienmodellen of een nieuwe ketenbenadering: Arjan zet er graag zijn tanden in.

“De dynamische omgeving van voedsel en landbouw vind ik enorm interessant. Binnen de werkzaamheden in de landbouwtransitie richt ik me dan ook graag op de kansen die dit meebrengt voor ondernemers en ketenpartijen. Met oog voor de belangen van de verschillende partijen én het resultaat ga ik voortvarend, betrokken en enthousiast te werk.

Als zuivelexpert met een commerciële achtergrond en werkervaring trekt de veelzijdigheid in de wereld van de melkveehouderij me aan. Van hieruit geef ik advies over de positionering van lokale voedselinitiatieven. Zo was ik als kwartiermaker van 2019 tot 2021 betrokken bij het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog. Ook zette ik met de boeren het kaasmerk ‘Van Schier’ in de markt. En vanaf 2021 ben ik programmamanager Westerkwartier Natuurinclusief, dat eveneens draait om de ontwikkeling naar duurzame landbouw.

In mijn vrije tijd ben ik bestuurlijk actief bij de organisatie van back-to-basic-vakantiekampen voor een middelbare school, waarbij we de leerlingen een week in de natuur laten ervaren.”