Rosanne Verbree

Rosanne zet zich graag in voor een duurzamere samenleving. Haar brede interesse in milieu-gerelateerde vraagstukken combineert ze met gevoel voor het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Ook is ze enthousiast, ondernemend, verbindend en inhoudelijk sterk.

“Na mijn bachelor- en masterstudie in Milieubeleid aan respectievelijk Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit ben ik in 2014 begonnen als trainee bij de provincie Fryslân. Mijn traineeship richtte zich inhoudelijk vooral op thema’s rond natuur en economie in het Waddengebied en ik heb kennis en ervaring opgedaan in het bestuurlijke speelveld. Na twee jaar werd ik beleidsmedewerker voor het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden, waar ik me bezighield met Waddenbeleid en werkte aan thema’s als duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

In beide functies had ik te maken met gemeentelijke, provinciale en internationale samenwerkingsverbanden. Hierdoor ben ik me ervan bewust hoe belangrijk het is om op interbestuurlijk niveau de belangen goed op elkaar af te stemmen. Ook heb ik gezien wat daarvoor nodig is. Deze inzichten breng ik mee als adviseur bij Wing, waar ik sinds begin 2020 werk.

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met familie en vrienden en doe ik aan basketbal en zeilen. Ook ben ik graag buiten aan het wandelen.“